Finger som berører en mobiltelefon (Foto: colourbox.com)

Telefoniløsninger for hørselshemmede

Morten Flatebø Dagligliv og fritid, Hørsel

Det finnes en rekke tiltak som kan gjøre det enklere for hørselshemmede å bruke telefon og mobiltelefon. Alt fra valg av telefon til forskjellig tilbehør som er i vanlig handel, og til de mer spesielle hørselstekniske hjelpemidlene for telefoni.

Heftet “Telefoniløsninger for hørselshemmede” utarbeidet av NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold er en samling med løsningsforslag. Noen av løsningene er best egnet for de med store hørselstap, mens andre løsninger er mest egnet for de med mindre hørselstap. På arbeidsplasser kan det være en del spesielle utfordringer, og du vil finne en del tips om det også.

Mange av løsningene er det mulig å prøve ut ved å kontakte NAV Hjelpemiddelsentral i ditt hjemfylke.