Teknologi og utviklingshemming – prosjekterfaringer

Eva Teigstad Dagligliv og fritid, Kognisjon

Hva skal til av støtte og tilrettelegging for at ungdom med psykisk utviklingshemming skal ta i bruk ny teknologi til hjelp i deres hverdag? Vi får se eksempler og erfaringer fra prosjektet “Kommunikasjon, struktur og tid – mestring i hverdagen”.

Av fagkonsulent Marita Undhjem Kristiansen, Habiliteringsteam for barn og voksne ved Helgelandssykehuset

Foredraget består av 3 videoer:

  1. Kartlegging  av data- og mobilferdigheter (07:16 min.)
  2. Erfaringsbasert læring (10:48 min.)
  3. Tilrettelegging for personer med lett utviklingshemming (03:28 min.)

Kartlegging

Erfaringsbasert læring

Tilrettelegging