Teknologi og utviklingshemming – prosjekterfaringer

Eva Teigstad Dagligliv og fritid, Kognisjon

Hva skal til av støtte og tilrettelegging for at ungdom med psykisk utviklingshemming skal ta i bruk ny teknologi til hjelp i deres hverdag? Vi får se eksempler og erfaringer fra prosjektet “Kommunikasjon, struktur og tid – mestring i hverdagen”.

Foreleser: Marita Undhjem Kristiansen, Fagkonsulent, Helgelandssykehuset, Avd. for Habilitering.

Foredraget består av 3 videoer.

  1. Kartlegging  av data- og mobilferdigheter. (7 min.)
  2. Erfaringsbasert læring. (10 min.)
  3. Tilrettelegging for personer med lett utviklingshemming. (3 min.)