Ikon: e-læringskurs

Tegnekurs bolig

Morten Flatebø Bevegelse, Bolig og bygninger, Kurs

E-læringskurset retter seg primært mot personer som bistår brukere med å søke om tilrettelegging av boligen. Dette er i hovedsak kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter, gjerne i samarbeid med kommunens boliggruppe.

For å begrunne søknader om fastmonterte hjelpemidler i bolig, må du kunne dokumentere forholdene i boligen, så vel som brukerens behov. Kurset vil gi deg et godt utgangspunkt for å lage målsatte tegninger, som bidrar til at bruker får rett hjelpemiddel til rett tid.

Gå til tegnekurs bolig (er flyttet over i innloggingsløsningen).


Kurset er utviklet av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging ved Anke Wadenpohl Imsen, Håkon Jacobsen, Dag Grøndahl Marthinsen, Morten Sandbakken, Eli Nordvik, Gry Nordmark og Randi Stenberg.