Tenåringsjente som ligger på sofaen med høretelefoner og nettbrett (Foto: colourbox.com)

Talestøtte i iOS

Morten Flatebø Lese- og skrivestøtte, Syn, Teknologi

Talestøtte vi si at man bruker syntetisk (kunstig) tale for å hjelpe personer som av ulike grunner ikke kan lese det som står skrevet på skjermen, ved at talen leser opp eller beskriver det som finnes på skjermen.

Av spesialpedagog Frank Lunde, NAV Hjelpemiddelsentral Østfold

Talestøtte har vært en del av hjelpemiddelprogrammer for personer med lese-/skrivevansker og synshemming siden slutten av 80-tallet. Det har vært en del av iOS siden 2011, da skjermleseren VoiceOver ble introdusert sammen med iOS 4. Dette var begynnelsen på en utvikling som på noen plattformer har faset ut bruk av dyre hjelpemiddelprogrammer som tilfører talestøtte.

I denne artikkelen ser vi nærmere på talestøtte i iOS, hvordan man aktiverer dem og hvordan de kan benyttes. Felles for alle er at de ligger innebygget i operativsystemet. Det er ikke noen apper som trenger å installeres for at de skal fungere. Funksjonene som jeg beskriver her finnes i iOS versjon 12 som introduseres høsten 2018. De aller fleste funksjonene for talestøtte som jeg beskriver her, vil du finne i iOS 10 og 11 også.

Oversikt

Talestøtte på iPad og iPhone finnes på mange språk, og ofte med flere stemmer på hvert språk. I denne utgaven av iOS finner du talestøtte på 28 ulike språk. Klikk på lydeksemplene nedenfor for å høre de to norske stemmene Nora og Henrik som brukes til talestøtte i iOS:

Den norske stemmen Nora:

Den norske stemmen Henrik:

Dette er stemmene du har å velge mellom i alle tilgjengelighetsfunksjonene som benytter tale. I innstillingene til hver funksjon kan du gå inn og velge hvilken stemme du vil benytte som hovedstemme i denne funksjonen. Dette er tilgjengelighetsfunksjonene som benytter innebygget tale:

  • Tale: Innstillinger til hjelp for den med noe synshemming eller lese-/skrivevansker
  • VoiceOver: Laget for blinde, men kan være nyttig for den som har cerebrale synshemminger eller lese-/skrivevansker

Finne tilgjengelighetsinnstillinger

I iOS for iPad og iPhone finner du innstillingene for tale i appen ”Innstillinger”. Åpne appen, velg Generelt og Tilgjengelighet. Her finner du er en rekke innstillinger for tilrettelegging av enheten for personer med ulike typer av funksjonsutfall.

Tale

Innstillingen ”Tale” finner du under overskriften ”Syn” i Innstillinger/Generelt/Tilgjengelighet. Dette er valg som er nyttige for flere grupper en personer med dårlig syn.

Skjermbilde av Tale-innstillinger
Skjermbilde av Tale-innstillinger

Tale-menyen

Les opp markering

Med denne innstillingen satt på, vil du se valget ”Les opp tekst” etter at du har markert en tekst i for eksempel nettleseren eller i en tekstbehandler. Velger du denne leses teksten opp med den stemme og markering som du har valgt lengre nede i denne menyen.

Skjermbilde av markeringsmeny
Skjermbilde av markeringsmeny

Les opp skjerm

Når du har slått på dette valget kan du få siden lest opp ved å sveipe med to fingre fra toppen av skjermen. Dersom det er tekst på skjermen, blir den lest opp med den markering og stemme som du har valgt. Straks opplesingen starter dukker det opp en opplesingsmeny. Her kan du velge å pause/starte avspilling, hoppe til neste eller forrige avsnitt eller endre hastighet. Du kan også velge å avbryte opplesing eller å minimere menyen så den ikke dekke teksten som leses opp. Du maksimerer menyen ved å trykke på pilen. Hvis du gjør dette på nettsted på et annet språk enn norsk, vil opplesingen skje på språket som nettsiden er laget for. Språket på teksten gjenkjennes automatisk. Dette gjelder også opplesing av markering (se over).

Skjermbilde av les_opp_skjerm
Skjermbilde av menyen ved aktivering av “Les opp skjerm”

Uthev innhold

Her kan du velge hvordan teksten skal vises under opplesing av tekst. Du kan velge hvordan ord og/eller setninger skal vises når de blir lest opp.

Skrivetilbakemelding

Her velger du om og hvordan du skal høre hva du skriver med inn i din enhet med et ekstern tastatur eller skjermtastaturet. Autotekst kan også leses opp om ønskelig. Autotekst er autokorrigeringer som erstatter det du har skrevet inn når du trykker på mellomrom, komma eller avslutter setningen. Med dette valget på vil du høre hvilket ord du skriver når ditt neste trykk avslutter innskriving av ordet. Hold for å lese opp forslag: Det norske tastaturet til iOS kommer foreløpig ikke med ordforslag (prediksjon). Hvis du har valgt et tastatur til et annet språk som støtter dette, vil du se prediksjonen over talltastene på tastaturet. Trykk på ordet som forslås, og du vil få ordet lest opp. Neste trykk på samme ord setter det inn i teksten. Denne funksjonen virker ikke på tredjepartstastaturer på norsk, som du har med prediksjon.

Stemmer

Velg stemmene du vil bruke til opplesing. Stemmene som følger med iOS kommer i to utgaver: Stemmen som er installert på enheten og en forbedret versjon som du må laste ned. Denne har en noe tydeligere tale enn standardstemmen som følger med nettbrettet eller smarttelefonen. Bruk forbedret versjon av de stemmene du benytter ofte. Nedlastinger av stemmer i forbedret versjon er gratis.

VoiceOver

VoiceOver er Apples skjermleser for blinde. Den finnes på alle bærbare og stasjonære enheter som produseres av Apple. Når VoiceOver er aktivert vil betjeningen av iPhone eller iPad endres slik at man ikke lengre er avhengig av å se skjermen for å benytte enheten. Enheten kan nå fullt ut betjenes ved hjelp av gester på skjermen, ved bruk av maskinvaretastatur, eller ved bruk av leselist for blinde med punktskrifttastatur. Eksternt tastatur eller leselist kan kobles til ved hjelpe av Bluetooth. Under bruken vil kunstig tale beskrive skjermen for deg, komme med tips på hvordan komme videre, lese opp det du skriver og det som står skrevet på skjermen. I denne artikkelen vil jeg ikke kom inn på alle muligheter som finnes i VoiceOver. Dette vil du finne godt beskrevet andre steder. Nederst i artikkelen vil du finne en lenke til nettstedet smartja.no og en mer detaljert beskrivelse av VoiceOver.

Selv om VoiceOver er laget for blinde, kan denne skjermleseren være nyttig for en seende person som har lese-/skrivevansker eller har vansker med å forstå symbolene på skjermen. Jeg vil her nevne de funksjoner i VoiceOver som kan være nyttig for denne gruppen mennesker. Overskriftene du ser under er valg som er tilgjengelig i VoiceOver-menyen.

Tale

Stemme
Som beskrevet over kan du også her velge hvilke stemmer du vil bruke til opplesingen. Du har de samme stemmer tilgjengelig som beskrevet over.

Uttaler
Her legger du til en alternativ uttale av ord som talesyntesen uttaler feil. Dette kan ofte være tilfelle med f.eks. navn på personer eller steder.

Leie
Her velger du hvilket toneleie opplesingsskjermen skal ha, hvor tydelig melodi det skal være i opplesingen.

Rotorspråk
En rotor er en funksjon i VoiceOver, hvor man kan bestemme hvilken funksjon man betjener ved å stryke vertikalt over skjermen. Rotoren aktiveres ved å holde to fingre (pekefinger og tommel) mot skjermen og gjøre en vridende bevegelse. (Slik som om du skrur opp eller ned volumet på en gammel radio). Et av valgene i rotoren er Språk. Her velger du hvilke språk du skal kunne velge mellom.

Detaljnivå

I denne menyen velger du hva som skal beskrives ved hjelp av stemmen i VoiceOver. Det vil ofte være nyttig å gå gjennom disse innstillingene, og begrense detaljnivået så mye som mulig.

Det siste valget i denne menyen kan være viktig for personer med lese og skrivevansker. Her velger man om skjult teksting og teksting for hørselshemmede skal leses opp med en kunstig stemme. Det betyr at tekstingen på filmer og serier på f.eks. NRK appen leses opp under avspilling.

Rotor

Her velger man hvilke valg som skal være tilgjengelig i rotoren. Mange av dem er bare nyttig for den som ikke kan se. Også her bør man gjennomgå valgene, og bare bruke dem man har behov for.

Skrivestil

Som seende vil man sannsynligvis ønske at skjermtastaturet fungerer som normalt. Derfor er det i denne menyen mulig å velge normal inntasting i stedet for det som vil være mest nyttig for den som ikke kan se skjermen.

Avslutningsvis

På nettet vil du finne et vell av informasjon om tilgjengelighetsfunksjonene til iOS. Denne artikkelen beskrev kun funksjoner for talestøtte, men det finnes andre innstillinger som kan være nyttig for den som har problemer med å lese og skrive. Under finner du lenker til informasjon som kan være nyttig om du ønsker å finne ut hvordan du skal tilrettelegg et nettbrett eller smarttelefon.