Belysning i offentlige bygg

Det er svært viktig med riktig og god belysning. Samtidig er det viktig å unngå blending. Dette høres enkelt ut, men det kan være vanskelig å få til. Alle offentlige bygg skal være universelt utformet og tilgjengelig for de som har nedsatt syn.

Tilpass lyset til behovet

Vi er alle ulike og har ulike behov. Alder og type synshemming er med på å bestemme hvor mye lys den enkelte har behov for. Hvilken type aktivitet som skal utføres er også avgjørende for hvor mye lys som kreves. Synskrevende situasjoner som lesing og skriving krever mer lys enn det som er nødvendig for å orientere seg rundt i ulike rom. Derfor er det ofte behov for en skrivebordslampe i tillegg til den generelle belysningen i et rom.

Riktig belysning

Den generelle allmennbelysningen bør som oftest være jevn og god. Bevisst bruk av kontraster og variasjon i lyset kan likevel gjøre det lettere å orientere seg rundt i rommet.

Hvor sterk belysning det er behov for vil variere. Generelt anbefaler vi rundt 300-500 lux i rom der det er viktig med god allmennbelysning, og et minimum på 200 lux innendørs i alle offentlige bygg.

Til spesielt synskrevende oppgaver som til lesing og skriving anbefaler vi rundt 750-3000 lux. Til nærarbeid vil lysbehovet variere mye fra person til person, og vi anbefaler derfor dimbare skrivebordslamper som kan justeres i lysstyrke. Vi anbefaler også å prøve ut lamper med ulik fargetemperatur for å finne det mest riktige lyset for den enkelte.

Unngå blending

Dersom belysningen blir for sterk, eller hvis belysningen blir så ujevn at øyet ikke klarer å tilpasse seg, vil det oppstå blending. Lyset fra en lyssterk spot som lyser direkte inn i øynene blender lettere enn en taklampe med stor diameter.

For å unngå blending i allmennbelysningen anbefaler vi derfor dimbare lamper med stor overflate, eller lamper som belyser tak eller vegger og dermed gir indirekte allmennbelysning. For å unngå blending fra en skrivebordslampe anbefaler vi å plassere lyskilden slik at den ikke treffer øyet. Som oftest er det en fordel om lyset fra skrivebordslampen kommer fra siden eller skrått bakfra.

For å redusere blending fra dagslys anbefaler vi å sitte med vinduet på siden slik at synsretningen er parallell med vindusveggen. Det er også viktig å være bevisst hvor mye dagslys som kommer inn gjennom vinduer, og at dagslyset må kunne skjermes ved behov med gardiner, persienner eller liknende.

Hvordan kan jeg få hjelp med tilretteleggingen?

  • Arbeid: Ta opp behovet med nærmeste leder og eventuelt vernetjenesten. Mange bedrifter er også tilknyttet egen bedriftshelsetjeneste som kan bistå ved tilrettelegging av arbeidsplass. Ved behov kan også NAV Hjelpemiddelsentral bistå med rådgivning.
  • Barnehage: Ta behovet opp med barnehagen, som kan involvere PPT eller spesialpedagog i kommunen ved behov. Du kan også ta kontakt med kommunal synskontakt. NAV Hjelpemiddelsentral kan også bistå med rådgivning.
  • Skole/høyere utdanning: Ta opp behovet med tilretteleggingstjenesten på skolen/studiestedet. Ved behov kan også NAV Hjelpemiddelsentral bistå med rådgivning.

Mer om belysning