Belysning i bolig

Belysning er et av flere virkemidler for å tilrettelegge boligen for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Hva er behovet?

Alle trenger lys for å se, men det er mange forhold som påvirker hvor mye og hva slags lys du trenger:

 • Er du ung eller gammel?
 • Kan synet være nedsatt på grunn av øyesykdom eller av andre årsaker?
 • Har du behov for briller, og brukes riktig brille til aktuell oppgave?
 • Hvordan er forholdene i rommet med tanke på materialer og farger?
 • Hvor synskrevende er aktiviteten du vil utføre?

Normal aldring

Med økende alder skjer det naturlige endringer i øyet og med synet som gjør at de aller fleste trenger mer lys for å se det samme som før. Øyets pupilleåpning avtar i størrelse, flere av øyets glassklare strukturer blir mindre gjennomskinnelige og netthinnens følsomhet reduseres.

Dette er noen av årsakene som bidrar til tommelfingerregelen “En person som er 60 år trenger 3-5 ganger så mye lys for å se det samme som en på 20 år”. Oppgradering av belysning på grunn av økende alder, må hver enkelt selv bekoste. 

Trivsel og tips

For å utnytte både dagslys og kunstig lys i en bolig på best mulig måte kan det være en fordel å gjøre noen enkle tiltak:

 • Bruk av lyse farger på vegger og tak kan være et godt tiltak. Mørke flater i et rom vil absorbere mer lys enn lyse flater.
 • Lyset bør være skjermet slik at man unngår å se rett på lyskilden og bli blendet. Man kan gjerne bruke indirekte belysning som en del av den generelle belysningen i et rom.
 • Både allmennbelysning og punktbelysning blir mer fleksibelt hvis det kan reguleres med en dimmer.
 • Lyset bør rettes slik at man reduserer indirekte blending i form av reflekser. Ved lesing vil man få færrest reflekser dersom lyset fra leselampa har en vinkel på 45° grader på lesestoffet.

Å være bevisst på bruk av god kontrast mellom det man skal se og bakgrunnen vil kunne bedre synsforholdene. For å oppnå naturlige farger bør lyskilden ha en god fargegjengivelse. Lysfordelingen mellom ulike rom og innad i et rom bør være nokså jevn slik at synssansen stadig slipper å tilpasse seg for store variasjoner. Likevel bør man unngå for flatt og ensartet lys. Både bruk av kontraster og skygger vil bidra til dybde og variasjon og lette orienteringen. Mørke kroker og områder kan føre til ulykker og bør unngås.

For personer med nedsatt syn er det en fordel med ryddighet i et rom. Unngå overmøblering samt snublefeller som teppekanter og løse ledninger. 

Behov for tilleggsbelysning utover normalbelysning?

Du er selv ansvarlig for god og hensiktsmessig belysning i alle rom i hjemmet. Dersom du har en synshemming som direkte medfører spesielle belysningsbehov kan du i noen tilfeller få dekket spesialbelysningen. Grunnen kan være et behov for unormalt kort arbeidsavstand for eksempel ved lesing, økt lys- og/eller kontrastbehov, eller unormal grad av lysømfintlighet. Dersom lamper fra ordinær handel dekker belysningsbehovet, må du selv bekoste disse lampene. 

Dette kan det ikke søkes om:

 • God og hensiktsmessig belysning og lysskjerming anses som en del av normalutrustningen i et hjem og gis derfor ikke. 
 • Arbeidsgiver har normalt sett ansvaret for tilstrekkelig tilrettelegging av belysning og lysskjerming på arbeidsplassen.
 • NAV gir ikke stønad til belysning eller lysskjerming utendørs. 
 • NAV gir ikke stønad til tiltak som påvirker allmennbelysningen, for eksempel rehabilitering av boligen med lysere materiale for å skape kontraster. 

Tilrettelegging i bolig 

Norske boliger er sjelden tilpasset personer som har nedsatt funksjonsevne. Belysning kan være et av flere virkemidler for å sikre at synshemmede personer får en egnet bolig. Dette vil bidra til at den enkelte i størst mulig grad mestrer å bo i eget hjem og at den enkeltes behov for øvrige tjenester minker. Du kan lese mer om tilpassing av bolig på husbanken.no.

Hvordan går jeg fram i belysningssaker?

Dersom du har behov for spesialbelysning eller tilrettelegging av bolig, hjelper synskontakten i kommunen deg videre. Ta kontakt med ergoterapitjenesten i din kommune eller bydel.

Mer om belysning