Tilrettelegging ved synsvansker

Belysning

Belysning er et av flere virkemidler for å tilrettelegge boligen for personer med nedsatt funksjonsevne. Les mer om belysning i bolig.

Alle offentlige bygg skal være universelt utformet og tilgjengelig for de som har nedsatt syn. Les mer om belysning i offentlige bygg.

Kontrast og merking

Det er mye du selv kan gjøre for å bedre synsopplevelsen din, både i egen bolig og på arbeidsplassen. Det er viktig å være bevisst på tydelige kontraster for å øke synbarheten og lettere skille ting fra hverandre. En blå sofa mot hvit vegg eller hvit vegg mot mørke dørkarmer vil for eksempel gjøre det enklere å orientere seg. Å merke opp trappetrinn eller dørkarmer med en tape i en kontrastfarge er et annet eksempel på hvordan du enkelt selv kan gjøre det lettere å finne frem til dør og trapp. Les mer om hvordan du kan tilrettelegge for redusert syn ved vanlige aldersforandringer.

Eksempler

Tilrettelegging i arbeid

Ved nedsatt arbeidsevne kan tilrettelegging og hjelpemidler på arbeidsplassen være avgjørende. Tilretteleggingen kan være av organisatorisk, psykososial eller fysisk art. Les mer om tilrettelegging for synshemmede i arbeid.

Tilrettelegging på skolen

Overgang til nytt skoletrinn og ny skole innebærer flere endringer. For personer med synsutfordringer vil det også kanskje bli nye personer å samarbeide med i kommunen, PPT, Statped, NAV Hjelpemiddelsentral og andre. Det er viktig å planlegge og starte prosessen med overgangen tidlig. Se eksempler på hvordan overganger fra ungdomsskole til videregående kan være, samt gode grep for å lykkes.