Tilrettelegging ved synsvansker

Belysning i bolig

Belysning er et av flere virkemidler for å tilrettelegge boligen for personer med nedsatt funksjonsevne. Les mer om belysning i bolig.

Eksempler på tilrettelegging for synshemmede i arbeid

Ved nedsatt arbeidsevne kan tilrettelegging og hjelpemidler på arbeidsplassen være avgjørende. Tilretteleggingen kan være av organisatorisk, psykososial eller fysisk art. Les eksempler på hvordan tilrettelegging kan gjennomføres ved ulike synsvansker.