Tilrettelegging for synshemmede på skolen

Overgang til nytt skoletrinn og ny skole innebærer flere endringer. Du får nye lærere, ny klasse og andre skolerutiner du må forholde deg til. Det er helt naturlig å være spent.

For personer med synsutfordringer vil det også kanskje bli nye personer å samarbeide med i kommunen, PPT, Statped, NAV Hjelpemiddelsentral og andre. Det er viktig å planlegge og starte prosessen med overgangen tidlig, slik at alt er i orden til du begynner på ny skole og at du vet hvem du kan kontakte hvis noe oppstår.

Eksempler på gode overganger

Nedenfor gis noen eksempler på hvordan overganger fra ungdomsskole til videregående kan være, samt gode grep for å lykkes.

Illustrasjon: jente med langt, brunt hår og oransje genser

Tina (16) er sterkt svaksynt og går på videregående skole

Tina har nettopp begynt på videregående skole. Hun er sterkt svaksynt og har behov for god oppfølging og ulike synshjelpemidler for å fungere godt på skolen.

Mer om Tina
Illustrasjon: jente med kort, brunt hår og grønn genser

Stine (15) er blind og går i 10. klasse

Stine ønsker å være mest mulig selvstendig. Hun er avhengig av at pensum er tilgjengelig i punktskrift og lyd. Neste år starter hun på utdanningsprogrammet studiespesialisering. Ungdomsskolen og den videregående skolen har allerede et samarbeid for å få til en best mulig start på ny skole for Stine.

Mer om Stine
Illustrasjon: jente med kort, lyst hår og rød genser

Nora (15) har albinisme

Nora skal begynne på videregående skole. Gjennom grunnskolen har hun har blitt fulgt opp av PPT og synspedagog fra Statped som har bistått med veiledning til skolen. Når hun nå skal starte på videregående skole, skal NAV Hjelpemiddelsentral vurdere hennes behov for synshjelpemidler i skolen.

Mer om Nora

Hvem gjør hva?

Her finner du en oversikt over ansvarsfordeling gjennom ulike livsfaser når det gjelder hjelpemidler for synshemmede.