Luper

Optiske luper

Et annet ord for optisk lupe er forstørrelsesglass. En optisk lupe kan være et godt hjelpemiddel for å lese korte tekster med liten skrift som for eksempel kryssord, prislapper på butikken, knapper på vaskemaskinen, rutetabeller eller liknende.

Varianter av optiske luper

 • Håndholdte luper som er små og lette å ha med seg.
 • Luper til å sette ned på underlaget, slik at du ikke trenger å lete etter riktig avstand.
 • Lupelamper som er lamper med påmontert lupe.  

Tre viktige aspekter ved optiske luper

 1. Forstørrelse
  Det du ser gjennom lupen blir forstørret. En sterkere lupe gir økt forstørrelse og muligheten til å se mindre gjenstander eller skrift. 
 2. Synsfelt
  En sterkere lupe gir mindre synsfelt. Hvis du ser på en tekst, vil du se færre bokstaver av gangen med en sterk lupe sammenliknet med en svak lupe. Da blir det vanskeligere å få oversikt og god flyt i lesingen. Optisk lupe er derfor ofte ikke godt egnet til å lese en lengre tekst. 
 3. Arbeidsavstand
  For å få et klart bilde, må du holde lupen nærme det du vil forstørre.  Start med å legge lupen helt inntil underlaget, og trekk lupen sakte mot deg til du ser bildet klarest mulig. Dersom du ønsker å øke synsfeltet og se mer av teksten om gangen kan du holde både lupe og det du skal se på nærme øyet.   

Hvordan velge riktig lupe?

Det er viktig at du prøver ut optiske luper i praksis, for å finne rett forstørrelse, synsfelt og arbeidsavstand. Vi anbefaler at du tester lupen på den skriftstørrelsen som du ønsker å kunne lese.

Svaksynte kan prøve ut luper på NAV Hjelpemiddelsentral. Noen av de svakere lupene kan ikke lånes som hjelpemiddel, men må kjøpes i vanlig butikk. NAV Hjelpemiddelsentral selger ikke luper, men har et bredt utvalg for utprøving. 

Se hjelpemiddeldatabasen.no for ytterligere informasjon om optiske luper.

Digitale luper

Digital lupe kalles også elektronisk lupe eller bærbar lese-TV, og har stort sett samme bruksområde som optisk lupe. Du skal ha prøvd optisk lupe og funnet ut at dette ikke fungerer, før du prøver ut og søker om elektronisk lupe. 

Der en optisk lupe blir mindre i diameter og får kortere leseavstand dess mer den forstørrer, vil den digitale lupen ha konstant skjermstørrelse og leseavstand med økende forstørring. Digitale luper har også mulighet for endring av farger og kontrast, som kan være nyttig for personer med redusert kontrastsyn.  

Enkelte digitale luper kommer i tillegg med lydfunksjon (OCR), som gjør det mulig å høre på den trykte teksten du ønsker å lese. Dette kan være nyttig for personer som har vanskeligheter med å lese en lengre tekst med øynene. 

Mange digitale luper har en stillbildefunksjon, som for eksempel kan benyttes når du ikke rekker fram til det du skal se på. Du kan ta et bilde med lupen, og forstørre bildet når du ser på det. De fleste digitale luper har mulighet for å lagre bilder som blir tatt. 

Elektroniske luper kan vurderes når

 • det er behov for stor forstørrelse 
 • kort leseavstand er vanskelig å akseptere 
 • urolige hender gjør bruk av optisk lupe vanskelig 

I rammeavtalen for synstekniske hjelpemidler finner du en oversikt over hvilke digitale luper/bærbare lese-TV-er som er prisforhandlet.