Lese-TV

Lese-TV kalles også forstørrende videosystem eller CCTV. Det er et elektronoptisk system som består av en skjerm og et kamera. På noen modeller er det en bevegelig bordplate under kameraet. Kameraet vil gi et bilde på skjermen av alt som legges på bordplaten. Bildet vil være større enn det som ligger på det bevegelige bordet, og du kan forstørre det ytterligere og endre kontrast og farger på det du ser på.  

Du kan bruke lese-TV-en din til alt du ønsker å se på, både fotografier, bøker, blader og post. Med opplæring og øvelse kan du også skrive under lese-TV-en. Barn kan også benytte lese-TV til å se insekter og andre små “eventyr” som normalt seende barn finner og ser på uten hjelpemidler. Du vil i tillegg kunne bruke lese-TV-en din til oppgaver som å stelle negler. Bare fantasien setter grenser, alt som får plass under kameraet kan forstørres og ses på.  

Lese-TV-er finnes både i stasjonære og bærbare utgaver, i forskjellige størrelser og med uten syntetisk tale. En stasjonær lese-TV bør plasseres på et stødig, høyderegulerbart bord slik at du får en god arbeidsstilling. 

Hensiktsmessig bruk av lese-TV forutsetter utprøving og tilstrekkelig opplæring. Den kommunale synskontakten bidrar med opplæring og hjelp etter at du har fått lese-TV-en hjem til deg. Det finnes også kortfattede hefter med øvelser i bruk av lese-TV.

I rammeavtalen for synstekniske hjelpemidler finner du en oversikt over hvilke lese-TV-er som er prisforhandlet.