Filterbriller

Filterbriller er synshjelpemiddel som kan hjelpe deg ved nedsatt kontrastsyn og/eller unormalt sterk grad av lysømfintlighet. 

Filterglass kan deles i tre hovedkategorier: 

  • kantfilter
  • nøytrale gråfilter
  • komfortfilter

Filterglass som NAV dekker er hovedsakelig kantfilter som tar bort blått lys med bølgelengder under 450nm. Disse glassene kan være nyttige ved

  • lysømfintlighet
  • blendingsproblemer
  • redusert lysadaptasjon (synsvanskeligheter med å omstille seg til ulike lysforhold)
  • nedsatt kontrastsyn

Kantfilter gir økt kontrast og endret fargeopplevelse.

NAV dekker også filterglass med nøytrale gråfilter som blokkerer over 40% av det synlige lyset. Disse glassene tar ikke bort spesifikke bølgelengder i det synlige lyset, men demper på total mengde lys som når øyet. De endrer ikke fargeopplevelse, og øker heller ikke kontraster.  

Ved behov for god lysskjerming er det viktig at du velger en filterbrilleinnfatning som sitter tett inntil hodet, og dekker godt på sidene.  

Ved søknad om filterbriller må en sakkyndig dokumentere at du har en øyesykdom/sykdom som har gitt deg unormalt sterk grad av lysømfintlighet og/eller nedsatt kontrastsyn. Du må ha prøvd ut ulike solbriller og andre lysskjermingstiltak før du søker om stønad til filterbriller. Dersom disse tiltak ikke dekker behov for lysskjerming og/eller kontrastheving, kan du prøve filterbriller.  

Filterglass må prøves ut før du søker om å få dem dekket. Du kan prøve dem ut på NAV Hjelpemiddelsentral etter henvisning fra synskontakt/ergoterapeut i bydelen/kommunen eller hos privatpraktiserende optiker. Kostnader for utprøving av filterglass hos privatpraktiserende optiker må du dekke selv. NAV dekker utgifter til filterbrilleinnfatning etter gjeldende satser, filterglass og eventuelle innslipningskostnader/brilletilpasninger. 

Følgende spørsmål kan være lure å stille når du skal bestille time hos optiker for å prøve ut filterglass: 

  • Har dere erfaring med å tilpasse filterglass ved unormal grad av lysømfintlighet, sterkt redusert kontrastsyn og/eller svaksynthet? 
  • Har dere et bredt utvalg av filterglass til utprøving? 
  • Har dere erfaring med å søke om stønad til filterbriller gjennom folketrygden og kjenner til regelverket rundt dette?