ADL, mobilitet og lykter

ADL (aktiviteter i dagliglivet) 

Det finnes en rekke produkter på markedet for ADL som er nyttige for de aller fleste i dagliglivet. Du må derfor kjøpe de fleste ADL-hjelpemidler selv. 

Det finnes noen unntak som du kan søke om å låne som hjelpemiddel, blant annet: 

  • Talende armbåndsur 
  • Talende lommeur 
  • Daisyspiller til lydbok 
  • Kjøkkenvekt med tale 
  • Målemugge med tale 
  • Markeringsstokk 

Mobilitet 

Dersom du har behov for hjelpemidler ved orientering, kan det være aktuelt med mobilitetshjelpemidler som for eksempel kikkert eller markeringsstokk. Dersom du er blind eller sterkt svaksynt, kan det være aktuelt å benytte en mobilitetsstokk. Det finnes også andre mobilitetshjelpemidler som lydfyr, GPS m.m. 

Førerhund for blinde dekkes av NAV. Mer om førerhund på nav.no

Lykter

Det fins et stort antall lykter som kan brukes av svaksynte og som er tilgjengelige i vanlig handel. Dersom normale lykter er prøvd og ikke gir tilstrekkelig lys, kan du i noen tilfeller få innvilget lykt som hjelpemiddel. Felles for lyktene som gis som hjelpemiddel er at de er svært lyssterke og har særlig stor lysspredning, noe som kan være nødvendig for personer med spesielle øyesykdommer. 

Mer informasjon

Ta kontakt med ergoterapitjenesten i din kommune eller bydel.