Syn og synsvansker

Synet er en av våre viktigste sanser.  Omkring 80 prosent av alle stimuli og sanseinntrykk vi oppfatter skjer gjennom synet. Synet er viktig for å orientere seg og oppfatte omgivelsene. 

Via synet innhenter vi mye informasjon både gjennom tekst og andres kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Nedsatt syn kan føre til at man minster en del av denne informasjonen.

Mange har synsvansker som skjeling eller brytningsfeil som langsynthet, nærsynthet og skjev hornhinne.  Dette er helt vanlig og medfører normalt ikke nedsatt syn når man bruker briller eller kontaktlinser.  Regelmessig synsundersøkelse hos optiker er viktig.

Sykdommer eller skader i øyet eller synsbanen kan medføre redusert syn i ulik grad, avhengig av årsak og alvorlighetsgrad. Dette kan vanligvis ikke korrigeres med briller eller kontaktlinser, og kan medføre en varig synsnedsettelse.

Noen synsnedsettelser er medfødt, andre oppstår senere i livet. Noen utvikler seg gradvis og andre oppstår brått. Hvordan synsnedsettelsen utvikler seg eller oppstår, vil ha betydning for hvordan man mestrer et synstap.  

Graden av synsnedsettelse vurderes alltid ut ifra hva man ser på beste øyet med briller.

Synsfunksjon

Synsskarphet eller visus er et mål på hvor små detaljer et øye er i stand til å oppfatte. Visus måles vanligvis på en synsprøvetavle med sorte bokstaver på hvit bakgrunn i ulike størrelser. Visus kan angis som en brøk eller et desimaltall.

Visuskravet for å få førerkort klasse B er 0,5 (6/12). Dette tilsvarer at man kan lese et bilskilt på 20 meters avstand.

Synsfelt er også en del av synsfunksjonen.  Når begge øynene brukes samtidig, er det totale synsfeltet cirka 190 grader.

Svaksynt/blind

Når visus er lavere enn 0,33 (6/18) eller synsfeltet er mindre enn 20 grader er man i kategorien svaksynt.

Word Health Organisation (WHO) definerer svaksynthet/blind i fem kategorier:

Svaksynt kategori 1

Når visus på beste øyet er mellom 0,33 (6/18) og 0,1 (6/60)

Svaksynt kategori 2

Når visus på beste øyet er mellom 0,1 (6/60) og 0,05 (3/60)

Blind kategori 3

Når visus på beste øyet er mellom 0,05 (3/60) og 0,016 (1/60) eller når synsfeltet er mindre enn 20 grader, men større enn 10 grader. 

Blind kategori 4

Når visus på beste øyet er mellom 0,016 (1/660) og lyssans, eller når synsfeltet er mindre enn 10 grader.

Total blind

Når det ikke er lyssans.

Mulige konsekvenser av nedsatt syn

Nedsatt syn er en funksjonsnedsettelse som ofte er vanskelig for andre å forstå omfanget av, men som kan medføre mange utfordringer.

Nedsatt syn kan påvirke ulike områder:

Kommunikasjon

 • problemer med å gjenkjenne folk man møter på gata, eller i sosiale sammenkomster
 • vansker med å oppfatte andres ansiktsuttrykk og kroppsspråk som kan føre til misforståelser
 • vansker med å få med seg all informasjon som blir gitt. For eksempel kan små lapper med skriftlig informasjon være vanskelig å lese

Helse

 • nakke- og skulderproblematikk
 • mange bruker mye energi på daglige oppgaver
 • noen gjennomgår en sorgprosess når de opplever å ikke kunne se som før
 • mange bruker andre sanser mer for å kompensere for nedsatt syn
 • man blir fort sliten av å orientere seg i ukjente omgivelser

Pratiske gjøremål

 • alt ettersom hvor dårlig man ser fyller man ikke synskrav for førerkort
 • problemer med å utføre husarbeid
 • problemer med å finne riktige varer i butikken
 • vansker med å orientere seg i ukjente omgivelser
 • det kan være vanskelig å bruke PC og telefon
 • vansker med å se maten på restaurant eller i middagsselskaper

Sosialt

 • redd for å misforstå og ikke få med seg alt som skjer
 • noen får svekket selvbilde fordi de ikke lenger klarer det man klarte før
 • synsnedsettelsen er ofte “usynlig” for andre og kan medføre at andre glemmer eller ikke forstår utfordringene man har

Noen sykdommer eller skader kan også medføre synsfeltutfall, som gjør at man mister deler av sidesynet. Dette kan føre til at man dulter borti ting, ikke får med seg hva som skjer rundt seg, og at man har problemer med orientering. Det kan også gi problemer med å lese fordi man ikke ser hele linja i teksten.

Noen av disse utfordringene kan føre til at man velger å unngå bestemte situasjoner, særlig når det innebærer å være på ukjente steder. For mange betyr det at man unngår sosiale arrangementer. Dette kan medføre tilbaketrekning og isolasjon.

Tilrettelegging

Ved varig nedsatt syn på begge øyne, som ikke kan korrigeres med briller eller kontaktlinser, kan det være behov for tilrettelegging både i dagligliv og på skole eller arbeid. 

Eksempler på tilrettelegging:

 • Større skrift/bruk av forstørrende hjelpemidler
 • Gode kontraster og taktil merking
 • God belysning
 • Opplesning av tekst

Relaterte artikler