Mobilitet

Dersom man er blind eller sterkt svaksynt, kan det være aktuelt å benytte hjelpemidler for å kunne orientere seg.

Stokk

Hvit stokk er et viktig hjelpemiddel for at blinde og svaksynte skal ta seg fram så trygt, effektivt og selvstendig som mulig. Det finnes to hovedtyper stokker: mobilitetsstokk og markeringsstokk.

Hva kan en stokk brukes til?

Mobilitetsstokk brukes til trygg ferdsel. Stokken brukes for å kjenne underlaget og for å gi informasjon om hindringer og farer. Opplæring er nødvendig, for eksempel via voksenopplæring eller kurs på mestringssentrene.

Video som viser bruk av mobilitetsstokk:

Markeringsstokk brukes først og fremst for å vise andre at den som bruker stokken har nedsatt syn. Markeringsstokken er kortere enn en mobilitetsstokk og har en overflate som fungerer som refleks i mørket.

Mann som bruker hvit stokk i en korridor
Mann med markeringsstokk.

Hvem kan ha nytte av en stokk?

Personer som er sterkt svaksynte eller blinde, som har utfordringer med å orientere seg.

Førerhund

Førerhund kan hjelpe personer som er blinde eller svært svaksynte til å ta seg frem innendørs og utendørs.

Hva kan førerhund brukes til?

Kan brukes til å lede svaksynte og blinde utenom hindringer, slik at de kan ferdes så fritt og uhemmet som mulig.

Hvem kan ha nytte av førerhund?

Personer som er sterkt svaksynte eller blinde, som har utfordringer med å orientere seg.

Førerhund for blinde dekkes av NAV. Mer om førerhund på nav.no

GPS – orienteringshjelpemidler

En talende GPS er et orienteringshjelpemiddel som er utviklet for sterkt svaksynte og blinde. Den kan fortelle hvor man er, hva som finnes i nærheten eller når du nærmer deg et kryss.

Hva kan talende GPS brukes til?

Den brukes som et supplement til førerhund eller hvit stokk for å orientere seg.

Hvem kan ha nytte av talende GPS?

Personer som er sterkt svaksynte eller blinde, som har utfordringer med å orientere seg.