Lyd og tale

Når synet er så redusert at man ikke lenger har nytte av forstørrelse, kan man gå over til lydbaserte hjelpemidler. Lydbaserte hjelpemidler forutsetter at man har god nok hørsel til å kunne nyttiggjøre seg hjelpemidlet.

Lesemaskin

Lesemaskinen tar et bilde av det som legges under kamera og gjør bildet om til tekst som så leses opp av en talesyntese.

Lesemaskin med hodetelefon
Lesemaskin

Hva kan lesemaskin brukes til?

Lesemaskin leser opp trykt tekst fra for eksempel brev, tidsskrift, avis, bruksanvisning, pakningsvedlegg og emballasje. De fleste lesemaskiner kan brukes på flere språk. Med lesemaskinen kan man lese flere sider og lagre teksten for senere bruk.

Hvem kan ha nytte av lesemaskin?

Personer som er sterkt svaksynte eller blinde, som ikke kan lese trykt tekst med øynene.

Lydbokspiller

Lydbokspiller/DAISY-spiller er en avspiller for lydbøker i DAISY-format som er spesielt tilpasset synshemmede ved at den har taktile knapper og er enkel i bruk. Lydbokspilleren finnes i bord- og lommemodell.

Lydbokavspiller med hodetelefon
Lydbokspiller med hodetelefon.

Hva kan lydbokspiller brukes til?

Lydbokspilleren kan brukes til å lytte til faglitteratur, skjønnlitteratur, aviser og tidsskrifter. Lydbøker kan lånes gratis fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek enten i form av CD, ved streaming eller via appen Lydhør.

Hvem kan ha nytte av lydbokspiller?

Personer som er svaksynte og blinde, som har utfordringer med å lese bøker visuelt.

Synsrådgiver Lise ved NAV Hjelpemiddelsentral, demonstrerer hvordan man bruker en daisyspiller:

Andre lydbaserte hjelpemidler

Det finnes også andre lydbaserte hjelpemidler til bruk i hverdagen, som for eksempel talende klokke, talende kjøkkenvekt, fargeindikator og diktafon for sterkt svaksynte og blinde.

Relatert innhold