Leselist og IKT

Når du er blind eller sterkt svaksynt er synet så nedsatt at du ikke har mulighet til å tilegne deg skriftlig materiale visuelt, men må i stedet tilegne deg denne informasjonen ved hjelp av punktskrift eller syntetisk tale. Dette kan du gjøre for eksempel ved hjelp av leselist, skjermleser og skannerprogram (OCR). 

Leselist 

En leselist er en enhet som gjør at blinde og sterkt svaksynte kan få tilgang til skriftlig materiale via datamaskinen ved hjelp av punktskrift. Det vil si at den visuelle teksten presenteres taktilt på en leselist, slik at blinde og sterkt svaksynte kan få tilgang til og nyttiggjøre seg den samme informasjonen ved å avlese punktskriften.

Det finnes både stasjonære og bærbare leselister. De bærbare leselistene er kortere og lettere å ta med seg.

Nærbilde av fingre på leselist
Nærbilde av leselist.

Hva kan leselist brukes til?

Lese og skrive tekst på for eksempel PC eller mobiltelefon ved hjelp av punktskrift. Gjøre notater i studier eller på møter. 

Hvem kan ha nytte av leselist?

Blinde eller sterkt svaksynte som ikke har mulighet til å tilegne seg skriftlig materiale visuelt, men som bruker punktskrift.

Skjermleser/syntetisk tale

En skjermleser tolker informasjonen som står på skjermen. Slik kan man få opplest innholdet ved syntetisk tale.

En kvinne foran pc som leser av teksten på en leselist

Hva kan skjermleser brukes til?

Skjermleser brukes for å få lest opp teksten på skjermen på en datamaskin.

Hvem kan ha nytte av skjermleser?

Personer som har problemer med å lese tekst på skjermen visuelt. Mange har god nytte av å bruke skjermleser og leselist kombinert.