Forstørring

Mange personer med synsnedsettelser har behov for forstørring på en eller annen måte. Ulike situasjoner og ulike behov kan tilrettelegges med forskjellige typer forstørring. Noe utstyr for forstørring kan lett taes med, mens andre typer utstyr er stasjonære.

Luper

Luper/forstørrelsesglass finnes i ulike varianter: håndluper, lommeluper, bordluper og lupelamper. Lupene finnes med og uten lys.

Hva kan luper brukes til?

Luper gir forstørrelse ved arbeid/lesing på nært hold. Håndluper og lommeluper er enkle å ta med seg for korte avlesninger. Bordluper legges oppå lesestoffet for å forstørre teksten. Lupelampe festes i et bord eller settes i et gulvstativ. Lupelampe kan brukes til lesing, håndarbeid eller andre praktiske oppgaver hvor man trenger begge hendene fri.

Forstørrelse av avistekst med bordlupe
Forstørrelse av avistekst med bordlupe.

Det er viktig å være oppmerksom på at jo sterkere lupene er, jo mindre blir diameteren på lupeglasset, noe som medfører at man ser mindre om gangen. Lesebrille bør brukes sammen med lupen.

Hvem kan ha nytte av luper?

Personer som har behov for ekstra forstørring for å kunne lese og gjøre annet nærarbeid.

Arne Tømta, synspedagog ved Hurdal syns- og mestringssenter har en gjennomgang av ulike luper
Tor Inge Buer demonstrerer riktig arbeidsstilling ved bruk av lyslupe

Sterke lesebriller/lupebriller

Sterke lesebriller/lupebriller gir sterkere forstørrelse enn vanlige lesebriller. De gir mulighet til å ha hendene fri ved lesing og andre nærarbeidsoppgaver.

Hva kan sterke lesebriller/lupebriller brukes til?

Brukes til lesing og annet nærarbeid.

Hvem kan ha nytte av sterke lesebriller/lupebriller?

Personer med sterkt nedsatt syn kan ha nytte av lupebriller. Med lupebriller blir leseavstanden kortere enn med vanlige lesebriller.

Mann med briller som holder en bok 10 cm fra ansiktet
Med lupebriller blir leseavstanden kortere.

Lese-TV

Lese-TV består av et videokamera og en skjerm. Lese-TV gir mulighet for justering av forstørrelse, endring av kontraster og farger. De finnes i ulike størrelser, både stasjonære og portable løsninger.

Hva kan lese-TV brukes til?

Kan brukes både til lesing, se på bilder, og til å se andre detaljer på nært hold. Det finnes også lese-TV med opplesingsfunksjon (OCR) som kan være nyttig for de som har problemer med å lese stor tekst.

Hvem kan ha nytte av lese-TV?

Lese-TV gir mulighet for høyere forstørring enn luper og lupebriller. Lese-TV kan derfor være nyttig når luper og lupebriller ikke gir tilstrekkelig forstørring eller ikke fungerer på grunn av kort lese-/arbeidsavstand eller vonde armer. Lese-TV gir muligheter for økt kontrast og justering av farger. 

Tekst fra en avis vises på en lese-TV med hvit tekst på sort bakgrunn
Forstørrelse av avistekst med lese-TV.
Mette… , synespedagog ved Hurdal syns- og mestringssenter viser bruk av lese-TV

Digitale luper

Digital lupe kalles også elektronisk lupe eller bærbar lese-TV. Digital lupe fungerer på samme måte som lese-TV, men har mindre skjerm. De minste digitale lupene er lett å ta med seg og har stort sett samme bruksområde som håndluper og bordluper, men gir mulighet for høyere forstørring. Digitale luper har på samme måte som lese-TV mulighet for endring av kontraster og farger. 

Enkelte digitale luper kommer i tillegg med opplesningsfunksjon (OCR), som gjør det mulig å få den trykte teksten opplest.

Hva kan digitale luper brukes til?

Digitale luper kan brukes til å lese korte tekster f.eks oppskrifter og se prislapper og datostempling på varer i butikken. De kan holdes i hånden eller legges oppå en tekst på bordet.

Hvem kan ha nytte av digitale luper?

Personer som har behov for høy forstørring av tekst for å kunne lese. For eksempel når optiske luper blir vanskelige å bruke på grunn av behov for høy forstørring eller større kontraster.

Mann som sitter ved et bord og leser en tekst på en bærbar lese-TV
Forstørrelse av tekst på digital lupe.

Kikkerter/kikkertbriller

Kikkerter og kikkertbriller er optikk som gir forstørrelse av objekter på avstand.

Hva kan kikkerter/kikkertbriller brukes til?

Kikkertbriller er mest aktuelle å bruke når man sitter i ro, til for eksempel se på TV, på teater, kino og liknende.

Håndholdte kikkerter brukes for eksempel til å se på skilt, bussnummer, flyplasstavler osv.

Det er viktig å være klar over at jo mer forstørrelse kikkerten gir, desto mindre blir synsfeltet, og selve kikkerten blir vanligvis lengre og tyngre.

Nærbilde av en mann som bruker minikikkert

Hvem kan ha nytte av kikkerter og kikkertbriller?

Personer som har behov for forstørring for å kunne se detaljer på avstand.

Forstørrelse og opplesing på datamaskin

I innstillingene i Windows og Mac er det muligheter for tilrettelegging av forstørrelse og økte kontraster.  Det er også mulighet for å få lest opp tekst.

Dersom disse innstillingene ikke er tilstrekkelige, finnes det spesialprogramvarer som forstørrer skjermbildet og leser opp teksten.

Hva kan programvaren brukes til?

I tillegg til forstørrelse og opplesing gir programvaren mulighet for individuell tilpasning ved blant annet regulering av hastighet på musepeker, endring av størrelse og utseende på musepeker og endring av kontraster. Det finnes også tastatur med store tegn og økt kontrast.

Hvem kan ha nytte av spesialprogramvare?

Personer som ikke har god nok nytte av programvaren som er tilgjengelig i egen datamaskin til forstørrelse og opplesing av tekst.

Dame med hodetelefon som sitter foran data og får lest opp teksten på skjermen
Forstørrelse og opplesing av tekst på skjerm.

rammeavtalen for synstekniske hjelpemidler finner du en oversikt over hvilke produkter som er på avtale med NAV.

Behov for synshjelpemidler?

Ta kontakt med helsetjenesten/ergoterapitjenesten i kommunen eller bydelen for å få ytterligere hjelp med å kartlegge og tilrettelegge behovet for synshjelpemidler. 

Dersom synet er blitt dårligere uten nylig besøk hos optiker anbefales først et besøk hos optiker. Optiker vil hjelpe med riktige briller, kontaktlinser, filterbriller eller henvise videre for faglig oppfølging hos øyelege ved behov.