Filterbrille

En filterbrille er et optisk hjelpemiddel som har til hensikt å øke kontraster og/eller begrense lysømfintlighet og blendingsproblemer hos personer som har en sykdom eller skade i øyet eller synsbanen.

Filterbriller krever individuell tilpassing og utprøving hos optiker eller på NAV Hjelpemiddelsentral. Det kan være aktuelt å benytte filterglass som også korrigerer brytningsfeil. Vanlige solbriller og vanlige fargeskiftende glass anses ikke som filterbriller.

Hvem kan ha nytte av filterbriller?

Personer med sterkt nedsatt kontrastsyn, nedsatt adaptasjonsevne eller unormal sterk grad av lysømfintlighet kan ha nytte av filterbriller.

Hva kan filterbriller brukes til?

Filterbriller brukes for å bedre synsfunksjonen ved å blokkere lys under en gitt bølgelengde eller redusere/fjerne deler av det synlige lysspekteret.

Sort-hvitt foto av en kvinne med filterbriller foran et vindu med solskjerming

Behov for synshjelpemidler?

Ta kontakt med helsetjenesten/ergoterapitjenesten i kommunen eller bydelen for å få ytterligere hjelp med å kartlegge og tilrettelegge behovet for synshjelpemidler. 

Dersom synet er blitt dårligere uten nylig besøk hos optiker, anbefaler vi først et besøk hos optiker. Optiker vil hjelpe med riktige briller, kontaktlinser, filterbriller eller henvise videre for faglig oppfølging hos øyelege ved behov.