Belysning i offentlige bygg

Det er svært viktig med riktig og god belysning. Belysning er ett av flere virkemidler for å tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne. Alle offentlige bygg skal være universelt utformet og tilgjengelig for de som har nedsatt syn.

Tilpass lyset til behovet

Vi er alle ulike og har ulike behov. Alder og type synshemming er med på å bestemme hvor mye lys den enkelte har behov for. Hvilken type aktivitet som skal utføres er også avgjørende for hvor mye lys man trenger. Synskrevende situasjoner som lesing og skriving krever mer lys enn det som er nødvendig for å orientere seg rundt i ulike rom. Derfor er det ofte behov punktbelysning, for eksempel i form av en skrivebordslampe i tillegg til den generelle belysningen i et rom til slike type oppgaver.

God allmennbelysning

Den generelle allmennbelysningen bør være jevn og god slik at synssansen slipper å tilpasse seg for store variasjoner. Generelt anbefaler vi rundt 300-500 lux i rom der det er viktig med god allmennbelysning, og et minimum på 200 lux innendørs i alle offentlige bygg. Det er en fordel med dimbare lamper slik at belysningen kan justeres til behovet.

Belysning og solblending i kantine
Belysning og solblending i kantine.

God punktbelysning

Til nærarbeid vil lysbehovet variere mye fra person til person, og det er derfor en fordel med dimbare skrivebordslamper som kan justeres i lysstyrke. Til spesielt synskrevende oppgaver som lesing og skriving anbefaler vi 750-3000 lux. Det er lurt å prøve ut lamper med ulik fargetemperatur for å finne det mest riktige lyset for den enkelte.

Unngå blending

Unngå blending fra belysningen

Dersom belysningen blir for sterk, eller hvis belysningen blir så ujevn at øyet ikke klarer å tilpasse seg, vil det oppstå blending. Lyset fra en lyssterk spot som lyser direkte inn i øynene blender lettere enn en taklampe med stor diameter. Lyset bør være skjermet slik at man ikke ser rett på lyskilden.

For å unngå blending i allmennbelysningen anbefales derfor dimbare lamper med stor overflate, eller lamper som belyser tak eller vegger og dermed gir indirekte allmennbelysning.

For å unngå blending fra en skrivebordslampe anbefaler vi å plassere lyskilden slik at den ikke treffer øyet. Som oftest er det en fordel om lyset fra skrivebordslampen kommer fra siden eller skrått bakfra. På den måten reduseres også risikoen for indirekte blending fra lesestoffet.

Unngå blending fra dagslyset ute

Solblending av fasade med vinduer
Solblending av fasade med vinduer

Det er viktig at alle offentlige bygg har lysskjerming som gardiner og persienner som kan tilpasses behovet. For å redusere blending fra dagslyset anbefaler vi å sitte med vinduet på siden slik at synsretningen er parallell med vindusveggen.

Tilrettelegg for bedre synsopplevelse

Tydelige kontraster

Gang med god kontrast mellom vegg og karmer på ytterdør (foto: Max Vakhtbovych, pexels.com)

Det er viktig å være bevisst på tydelige kontraster mellom møbler, vegger, lister og dører. En mørk sofa mot hvit vegg eller hvit vegg mot mørke dørkarmer vil for eksempel gjøre det enklere å orientere seg. Særlig steder hvor det er en potensiell fare eller som er viktig orienteringspunkter bør være godt synlige.

Velg lyse overflater

Det er lurt å male vegger og tak lysere dersom man opplever lokalet som mørkt. Ubehandlet mørkt treverk bør behandles da det over tid vil bli mørkere.

Hold orden og system

For å lettere finne ting er det viktig med ryddige rom og lokaler, i skap og skuffer, samt at ting har sine faste plasser. For å unngå fall bør man unngå snublefeller som teppekanter og løse ledninger.

Merking

Eksempler på markeringstape
Eksempler på markeringstape.

Gjenstander som er vanskelige å oppdage kan være lurt å markere med en teip i kontrastfarge. Det finnes også taktile merkeknotter som er egnet til å markere brytere eller knapper.

Sørg for å ha en trygg og sikker trapp

Gul markeringstape på trappetrinn
Gul markeringstape på trappetrinn.

Det er viktig å ha nok lys til å se trappetrinnene. Dette gjelder både inne og ute. For å sikre trygg gange bør det enkelte trappetrinnet merkes med for eksempel trappeneser eller antiskli i kontrastfarge. Håndlister i en annen farge, eller led-lister vil også synliggjøre retningen i trappa.

Få hjelp med tilretteleggingen

  • Arbeid: Ta opp behovet med nærmeste leder og eventuelt vernetjenesten. Mange bedrifter er også tilknyttet egen bedriftshelsetjeneste som kan bistå ved tilrettelegging av arbeidsplass. Ved behov kan også NAV Hjelpemiddelsentral bistå med rådgivning.
  • Barnehage/skole: Ta behovet opp med barnehagen eller skolen, som kan involvere Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller spesialpedagog i kommunen ved behov. Du kan også ta kontakt med kommunal synskontakt. NAV Hjelpemiddelsentral kan også bistå med rådgivning.
  • Høyere utdanning: Ta opp behovet med tilretteleggingstjenesten på studiestedet. Ved behov kan også NAV Hjelpemiddelsentral bistå med rådgivning.

Relatert innhold

Lenker