Belysning i bolig

Belysning er ett av flere virkemidler for å tilrettelegge boligen for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvor mye lys er det behov for?

Alle trenger lys for å se, men det er mange forhold som påvirker hvor mye og hva slags lys du trenger:

  • Er du ung eller gammel?
  • Kan synet være nedsatt på grunn av øyesykdom eller av andre årsaker?
  • Har du behov for briller, og brukes riktig brille til aktuell oppgave?
  • Hvordan er forholdene i rommet med tanke på materialer og farger?
  • Hvor synskrevende er aktiviteten du vil utføre?

Mer lys ved økt alder

Med økende alder skjer det naturlige endringer i øyet og med synet som gjør at de aller fleste trenger mer lys for å se det samme som før. Øyets pupilleåpning avtar i størrelse, flere av øyets glassklare strukturer blir mindre gjennomskinnelige og netthinnens følsomhet reduseres. En person på 60 år trenger derfor 3-5 ganger så mye lys for å se det samme som en på 20 år.

Tilpass belysningen og unngå blending

God allmennbelysning

Den generelle allmennbelysningen bør være jevn og god slik at synssansen slipper å tilpasse seg for store variasjoner. I oppholdsrom anbefaler vi rundt 100-300 lux. Samtidig bør man unngå for flatt og ensartet lys. Bevisst bruk av kontraster og skygger i lyset gjøre det lettere å orientere deg rundt i rommet. Det er en fordel med dimbare lamper slik at du kan justere belysningen til ditt behov. Mørke kroker og områder kan føre til ulykker og bør unngås.

Rom med lyst tak, vegger, golv og interiør (foto: pixabay.com)
Rom med lyst tak, vegger, golv og interiør.

God punktbelysning

Vi anbefaler å prøve ut ulike lamper for å finne frem til hvor mye lys det er behov for ved nærarbeidet. Til spesielt synskrevende oppgaver som lesing og skriving anbefaler vi 500-3000 lux. Det er en fordel med dimbare lamper slik at du kan justere belysningen til ditt behov. Vi anbefaler også at du prøver ut lamper med ulik fargetemperatur for å finne det mest riktige lyset for deg.

Unngå blending fra belysningen

Dersom belysningen blir for sterk, eller hvis belysningen blir så ujevn at øyet ikke klarer å tilpasse seg, vil det oppstå blending. Lyset fra en lyssterk spot som lyser direkte inn i øynene blender lettere enn en taklampe med stor diameter. Lyset bør være skjermet slik at man ikke ser rett på lyskilden.

For å unngå blending i allmennbelysningen anbefaler vi derfor dimbare lamper med stor overflate, eller lamper som belyser tak eller vegger og dermed gir indirekte allmennbelysning.

For å unngå blending fra en skrivebordslampe anbefaler vi å plassere lyskilden slik at den ikke treffer øyet. Som oftest er det en fordel om lyset fra skrivebordslampen kommer fra siden eller skrått bakfra. På den måten reduseres også risikoen for indirekte blending fra lesestoffet.

Unngå blending fra dagslyset ute

Det er viktig at du anskaffer lysskjerming som gardiner og persienner etter ditt eget behov. For å redusere blending fra dagslyset anbefaler vi å sitte med vinduet på siden slik at synsretningen er parallell med vindusveggen.

Tilrettelegg for bedre synsopplevelse

Tydelige kontraster

Det er viktig å være bevisst på tydelige kontraster mellom møbler, vegger, lister og dører. En mørk sofa mot hvit vegg eller hvit vegg mot mørke dørkarmer vil for eksempel gjøre det enklere å orientere seg.

Gang med god kontrast mellom vegg og karmer på ytterdør (foto: Max Vakhtbovych, pexels.com)

Velg lyse overflater

Det er lurt å male vegger og tak lysere dersom man opplever boligen/lokalet som mørk. Ubehandlet mørkt treverk bør behandles da det over tid vil bli mørkere.

Stue med lyse vegg- og takfarger og mørk sofa med lyse puter og teppe (foto: Johan Lannek, pixabay.com)
Stue med lyst tak og golv og mørkt interiør.

Hold orden og system

For at du lettere skal finne ting er det viktig med ryddige rom og lokaler, i skap og skuffer, samt at ting har sine faste plasser. Det er lettere å finne nøkler, penner og annet på en ensfarget duk enn en mønstret.

For å unngå fall bør du tenke over snublefeller som teppekanter og løse ledninger. Myke gulvmatter som krøller bør fjernes og eventuelt erstattes med stivere gulvtepper.

Merking

Hvis du har ting rundt deg som er vanskelige å oppdage kan det være lurt å markere disse med en teip i kontrastfarge. Det finnes også taktile merkeknotter som er egnet til å markere brytere som på vaskemaskin eller komfyr.

Eksempler på markeringstape
Eksempler på markeringstape.

Sørg for å ha en trygg og sikker trapp

Det er viktig å ha nok lys til å se trappetrinnene. Dette gjelder både inne og ute. For å sikre trygg gange bør du tydeliggjøre det enkelte trappetrinnet med for eksempel trappeneser eller antiskli i kontrastfarge. Håndlister i en annen farge, eller led-lister vil også synliggjøre retningen i trappa.

Gul markeringstape på trappetrinn
Gul markeringstape på trappetrinn.

Generell tilrettelegging i bolig

Norske boliger er sjelden tilpasset personer som har nedsatt funksjonsevne. Belysning kan være et av flere virkemidler for å sikre at synshemmede personer får en egnet bolig. Dette vil bidra til at den enkelte i størst mulig grad mestrer å bo i eget hjem og at den enkeltes behov for øvrige tjenester minker. Mer om tilpassing av bolig.

Behov for tilleggsbelysning utover normalbelysning?

Du er selv ansvarlig for god og hensiktsmessig belysning i hjemmet. Dersom du har en synshemming som direkte medfører spesielle belysningsbehov kan du i noen tilfeller få dekket spesialbelysningen. Grunnen kan være et behov for unormalt kort arbeidsavstand for eksempel ved lesing, økt lys- og/eller kontrastbehov, eller unormal grad av lysømfintlighet. Dersom lamper fra ordinær handel dekker belysningsbehovet, må du selv bekoste disse lampene. 

Hvordan går jeg frem i belysningssaker?

Dersom du har behov for spesialbelysning eller tilrettelegging av bolig, hjelper synskontakten i kommunen deg videre. Ta kontakt med ergoterapitjenesten i din kommune eller bydel.

Lenker