Andre ressurser om syn

Tips til nyttige eksterne nettsteder.

dovblindhet.no

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Den består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og en koordinerende enhet – som alle er tilknyttet Helse Nord RHF. NKDB samarbeider med kommunale og fylkeskommunale aktører, og er en del av et helhetlig og tverrfaglig tilbud. Gå til dovblindhet.no

hjelpemiddeldatabasen.no

Informasjon om produkter (hjelpemidler) og leverandører.

Gå til hjelpemiddeldatabasen.no.

medialt.no

MediaLT satser på opplæring, utvikling og tilrettelegging innen IT for funksjonshemmede. Nettsiden gir informasjon om IKT og universell utforming.

Gå til medialt.no

nlb.no

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er et statlig bibliotek. Tilbudet er gratis og landsdekkende.

NLB skal bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser, som gjør det vanskelig å lese trykt tekst og vanlige bøker, kan delta i samfunnet på linje med andre.

NLB produserer og låner ut lydbøker og bøker i punktskrift. De har bøker for både barn og voksne. Tilbudet omfatter også studielitteratur for studenter ved universitet, høgskole og fagskole.

Gå til nlb.no

ushersyndroom.nl

En nettbasert kunnskapsportal om Usher syndrom (på engelsk og nederlandsk).

Nettsiden er utviklet av og for mennesker med Usher syndrom, med støtte fra deres sosiale fellesskap, leger og forskere. Du finner informasjon om mange ulike tema, som hva Usher syndrom er, tilrettelegging, dagligliv, forskning, nettverk m.m.

Gå til ushersyndroom.nl

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Tips oss gjerne dersom du savner lenker til relevante nettsteder. Du kan også se ressurser på andre temaer.