Syn

Ikon for tema Syn
På disse sidene finner du informasjon om hjelpemidler og annen tilrettelegging for personer med nedsatt syn.

Tilrettelegging

Tilrettelegging for personer med nedsatt syn ved ulike situasjoner.

Barnehage Skole Høyere utdanning Arbeid Hjem og fritid

Syn

Om ulike synsvansker og utfordringer ved nedsatt syn.

Syn og synsvansker Kombinert syns- og hørselstap

Eksempler

Eksempler på tilrettelegging for synshemmede.

Arbeid Skole og høyere utdanning

Hjelpemidler

Om muligheter og bruk av ulike typer synshjelpemidler.

Filterbrille Forstørring Leselist og IKT Lyd og tale Mobilitet

Mobiltelefon og pc

Bli kjent med og bruk innebygde tilgjengelighetsfunksjoner.

Mobiltelefon og pc

Belysning

God og riktig belysning er viktig for alle, ikke kun ved nedsatt syn.

Bolig Offentlig bygg

Siste artikler

Siste apper


Fagredaksjon syn

Fagredaksjonene koordinerer arbeidet med innholdet i Kunnskapsbanken som stort sett er laget av fagpersoner på NAV Hjelpemiddelsentral.