Illustrasjon: arenaer

Syn – hvem gjør hva?

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Barn og unge, Dagligliv og fritid, Syn

Oversikten nedenfor viser ansvarsfordelingen gjennom ulike livsfaser når det gjelder hjelpemidler for synshemmede. Oversikten er veiledende og lokale variasjoner kan forekomme.

Hvis du ser dårlig, ta kontakt med din lokale optiker for en synsundersøkelse. Optikeren kan henvise deg videre til øyelege ved behov. For noen hjelpemidler er det avgjørende at briller er tilpasset og fungerer først.

Barn som ikke har utstyr i barnehage bør utredes året før skolestart for å sikre at utstyret er på plass før barnet begynner på skolen.

Bokstavene i oversikten indikerer hvem som er ansvarlig, men lokale variasjoner kan forekomme.

B = barnehagen
H = hjelpemiddelsentralen
K = kommunen
P = person
S = skolen
 
 
Arena Hjem og fritid Barnehage Skole
(grunn- og videregående)
Høyere utdanning Arbeid
Utredning av behov for hjelpemiddel K B S H P
Søknad K B S P P
Utprøving og vedtak K H H H H
H
Montering K B S P P
Opplæring K H H H H
K K
Oppfølging K B S P P
Reparasjon og vedlikehold K B S P P
Overganger P B S P P

Last ned

Ansvarsoversikt for den enkelte arena:

Mer informasjon

Ønsker du å vite mer om prosessen ved formidling av hjelpemidler, kan du lese en generell beskrivelse av de ulike deler av formidlingsprosessen.