Voksen kvinne som fester stroppen til sykkelhjelmen (Foto: colourbox.com)

Sykler med hjelpemotor

Morten Flatebø Barn og unge, Bevegelse, Hjem og fritid

Tidligere publisert artikkel er oppdatert og innholdet er nå tilgjengelig som temaside.  

Temasiden retter seg mot:  

  • terapeuter som skal vurdere behov, kartlegge funksjon og veilede brukere i søknadsprosessen  
  • brukere som vurderer å søke på sykkel med hjelpemotor  
  • pårørende (eller andre) som ønsker informasjon   

Det å ha og betjene en sykkel med hjelpemotor stiller krav til både kunnskap og ferdigheter. Temasiden inneholder informasjon som kan være nyttig både dersom det er aktuelt med ny sykkel med hjelpemotor, eller dersom bruker allerede har en sykkel og det for eksempel har oppstått endring av funksjon.  

På siden finner du blant annet tips til  

  • hva du bør tenke gjennom før du søker  
  • hva som bør kartlegges av fysisk og kognitiv funksjon  

Du finner også anbefalinger for vedlikehold og oppbevaring av sykkel og batteri.  

Til temasiden om sykler med hjelpemotor.