Voksen mann som sykler ved siden av en grå bil i fart (Foto: colourbox.com)

Sykkelsesongen nærmer seg

Morten Flatebø Bevegelse, Dagligliv og fritid, Oppvekst, lek og læring

Det ser kanskje ikke slik ut når du ser ut av vinduet, men flere hjelpemiddelsentraler begynner å motta henvendelser om sykler i disse dager, så for NAV er sykkelsesongen allerede i gang. 

Vi har samlet noen dokumenter som vi håper vil være nyttige for deg som bruker, pårørende eller ergo-/fysioterapeut som skal bistå en person i søknadsprosessen eller med veiledning. Innholdet er i hovedsak rettet mot bruk av sykkel med hjelpemotor, men kan også være nyttig for personer som vurderer å søke på for eksempel en trehjulssykkel uten hjelpemotor.  

Ferdigheter i trafikk

Når et hjelpemiddel skal benyttes i samhandling med andre i trafikken, er det spesielt viktig å reflektere rundt problemstillinger som kan oppstå. Selv om fysisk funksjon er tilstrekkelig til å betjene sykkelen, er det ikke sikkert ferdsel i et komplekst og uforutsigbart trafikkbilde kan håndteres på en god og trygg måte. Bruk gjerne informasjonen i dokumentene ved vurdering av både fysisk og kognitiv funksjon.   

Dokumenter

Til deg som vurderer å søke om sykkel med hjelpemotor
Her finner du informasjon om noen forpliktelser ved bruk og oppbevaring av sykkel.

Last ned “Til deg som vurderer å søke om sykkel med hjelpemotor” (Pdf)

Vurdering av funksjon for bruk av sykkel med hjelpemotor
I dette dokumentet finner du praktiske opplysninger som bør være med i en søknad, tips til kartlegging av funksjon og oversikt over aktiviteter som utføres ved håndtering av sykkel. Skjemaet kan også benyttes som dokumentasjon under utprøving og opplæring ved å benytte felter for avkrysning. Side to inneholder hjelpetekst for funksjonsvurdering.  

Last ned “Vurdering av funksjon for bruk av sykkel med hjelpemotor” (Word)

Informasjon ved utlevering av sykkel med hjelpemotor
Dette er en sjekkliste med informasjon som bør gis ved utlevering av sykkel. Sjekklisten har også et signaturfelt, der mottaker kan kvittere for at informasjonen er gjennomgått.

Last ned “Informasjon ved utlevering av sykkel med hjelpemotor” (Pdf)

Det er ikke påkrevd å benytte dokumentene som vedlegg til søknaden, men det anbefales å ha med de fleste punktene fra «Vurdering av funksjon for bruk av sykkel med hjelpemotor» i søknaden. Om man ønsker å levere dokumentet med søknaden, kan det fylles ut på pc-en for så å skrives ut.

Send oss en melding dersom du har spørsmål til eller tilbakemelding på dokumentene.

Trenger du mer informasjon? 

Forelesning om kognisjon
Dersom du ønsker å lære mer om kognisjon, anbefales forelesningen av psykolog Per-Ola Rike i «Godkjenningskurs elektrisk rullestol». Forelesningen omhandler hvilke kognitive utfordringer som er kritiske ved bruk av elektrisk rullestol. Innholdet har mange paralleller til bruk av sykkel med hjelpemotor. Forelesningen varer i 16 minutter. Dersom du vil lese PowerPoint-presentasjonen, kan du laste den ned her.Rammeavtale
Trenger du informasjon om hvilke sykler som er på rammeavtale? På hjelpemiddeldatabasen.no finner du informasjon om selve rammeavtalen. Under «Poster» finner du en oversikt over hvilke poster som innbefatter sykler med hjelpemotor. Du vil også finne produktoversikt med bilder, brosjyrer og bruksanvisninger til syklene som er på rammeavtale.

Ta kontakt med hjelpemiddelsentralen dersom du har spørsmål om rammeavtalen eller produktene på rammeavtalen.