Ingressbilde til appen Supersense

Supersense

frank lunde App, Lese- og skrivestøtte (app), Syn (app)

Supersense er laget for personer med synshemming, men kan også være nyttig for personer som har problemer med å lese eller forstå visuell informasjon. Appen bruker kameraet på telefonen eller nettbrettet til å hente inn visuell informasjon og bearbeider den videre for å gi nyttig informasjon til brukeren.

Hvordan virker den?

Appen kan kun benytte kameraet på baksiden av telefonen eller nettbrettet. 

Første gang du åpner appen må du gi appen tilgang til kameraet på enheten din. Du kommer deretter til startskjermen som viser kamerabildet og fire valgknapper, en i hvert hjørne av skjermen. Disse er: 

 • Øverst til venstre: Meny 
 • Øverst til høyre: Leser (Read) eller Oppdag (Explore) modus.
 • Nederst i venstre: Spill/Pause
 • Nederst til høyre: Velg funksjon. Her vil valgene avhenge av hvilken modus du har valgt.

Velg modus og funksjon og bruk kameraet for å hente inn informasjonen du ønsker. Hvis du ikke har trykket på spill/pause-knappen vil opplesingen starte automatisk.

Funksjonene i appen 

Som nevnt over finner du fire knapper på startsiden av appen. Dette er hva du vil finne under disse fire knappene:

Menyknappen

Her finner du disse valgene:

 1. Settings: Her finner du innstillingene til appen. 
  • Barcode Labels: Her finne du en oversikt over strekkoder du har skannet tidligere.
  • Change Flash Mode: Velg om lyset ved kameraet skal være av eller på, eller om det bare skal aktiveres ved behov (automatic).
  • Change Currency: Velg hvilken valuta som skal gjenkjennes. Appen kan ikke gjenkjenne norske pengesedler.
  • Start with mode selection: Hvis dette ikke er aktivert, vil appen starte i den modus du var i da du gikk ut av appen. Hvis det er aktivert, velger du modus via en meny.
  • Speech Rate: Talehastighet.
  • Speech Engine: Velg stemme for opplesing. Appen har ikke norsk brukergrensesnitt, men velger man norsk tale her, vil skannet tekst bli lest opp på norsk. Annen informasjon blir lest opp med samme stemme, men på engelsk. Dette er en svakhet i appen, fordi norsk talesyntese ikke egner seg for opplesing av engelsk tekst.
  • Script: Velg skriftsystem som skal gjenkjennes.
 2. Tutorial: En innføring i bruk av appen med engelsk tale og tekst.
 3. Subscriptions: Uten abonnement vil du bare ha tilgang til grunnleggende funksjoner i appen. Disse er hurtiglesing, importer bilde eller tekst, lesehistorie og forstørrer. De første dagene etter at du har tatt appen i bruk, vil du ha tilgang til alle funksjonene.
 4. Read/Explore modus: Bytter mellom disse to moduser. Trykk på knappen nede til høyre for å velge funksjonen du vil bruke i de ulike modusene.

Explore mode

 1. Object explorer: Finner og navngir objekter som befinner seg i kamerabildet.
 2. Find: Finn objekter i ulike kategorier. 
 3. Scene Describer: Trykk på knappen nederst til venstre for å ta et bilde og få det beskrevet. Beskrivelsen som dukker opp vil være delvis på norsk, men blir ikke lest opp. Velger du å lagre bildet følger denne beskrivelsen med sammen med bildet.

Read mode

 1. Smart Scanner: Leser øyeblikkelig opp all tekst/bokstaver/tall som dukker opp i kamerabildet.
 2. Quick read: Les korte tekster som dukker opp i kamerabildet. Nyttig for lesing av etikker, visittkort, skilt osv.
 3. Document: Les tekst på for eksempel et ark, bokside eller avisside. Appen finner omrisset av siden automatisk og starter opplesingen.
 4. Multipage: Skanner inn flere sider og lagrer dokumentet.
 5. Currency: Gjenkjenner pengesedler. Ikke norsk valuta.
 6. Barcode: Scanner strekkode og finner informasjon om varen. Det ser ikke ut til at appen finner informasjon om norske matvarer. Du kan selv lagre strekkoden med riktig informasjon eller redigere resultatet av søket.
 7. Magnifier: Elektronisk lupe med opplesing.
 8. Import image: Last inn et bilde og få det beskrevet og tekst lest opp.
 9. Read History: Logg som viser det du har skannet. Du kan eksportere/dele resultatene til andre apper, enheter eller personer.

Kompatibilitet

Appen kan brukes på iPhone/iPad og nettbrett og telefoner med Android.

Leverandør

Mediate.

Last ned

Demonstrasjon av appen

Se en demonstrasjon av appen i denne videoen fra “The Blind Life”. Hvis du trenger teksting på norsk, kan du klikke på tannhjulet i underkant av videoavspillingen, velge “Teksting” og “Oversett automatisk”.