Ingressbilde til appen Sunbapp

Sunbapp

Hilde Fresjarå App, Barn og unge (app)

Sunbapp er et læringsspill for barn og unge som har pådratt seg en ryggmargsskade eller hjerneskade.

Hvordan virker den?

Gjennom å navigere i et univers med seks planeter, kan barna lære:

  • Skadeplaneten – lær mer om skaden
  • Rehabiliteringsplaneten – hva er rehabilitering?
  • Følelsesplaneten – hvordan føler du deg?
  • Sykehusplaneten – hvem jobber på sykehuset og hva gjør de?
  • Mat og drikkeplaneten – mat og drikke må kroppen ha!
  • Hjemplaneten – hvordan blir det å komme hjem igjen etter en skade?

Prosjektet er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus, Beining & Bogen og Sunnaasstiftelsen.

Ved å tilby en læringsressurs tilpasset barn og unge, ønsker utviklerne å

  • bidra til styrket helse og livskvalitet
  • forebygge komplikasjoner og unødvendige reinnleggelser
  • bidra til å kunne ta informerte valg om egen helse

Spillet er i utgangspunktet laget for barn og unge innlagt ved Sunnaas sykehus, men er bygget opp slik at det er aktuelt for alle i målgruppen selv om man ikke har vært pasient på sykehuset.

På nettstedet til Sunnaas kan du lese mer om denne appen:

Sunnaas – Sunbapp

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad

Leverandør

Sunnaas sykehus HF

Last ned

App Store – Sunbapp

Appen er gratis.