Studieopplegg om hjelpemidler og tilrettelegging

Morten Flatebø Kurs

Basert på læreboka «Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse – et kunnskapsbasert grunnlag» har vi laget et studieopplegg som blir presentert av forfatteren selv.

 

Hjelpemidler og tilrettelegging kan være en støtte i aktivitet og deltakelse – på tross av funksjonsproblemer. Kunnskapsgrunnlaget for dette fagområdet er beskrevet i læreboka.

Studieopplegget er basert på innholdet i boka og presenteres av forfatteren selv i åtte videoforedrag, som igjen er delt opp i mindre deler.

Du kan følge de åtte forelesningene og benytte refleksjonsspørsmålene til hver forelesning – som selvstudium eller som et gruppeopplegg.

Boka kan lastes gratis ned i pdf format her– eller kjøpes i papirversjon:
Tapir Akademiske Forlag (2011) ISBN 978-82-519-2701-7