Stopp trykksår-dagen 2022

Morten Flatebø Bevegelse, Posisjonering, Trykksår

Den tredje torsdagen i november arrangerer EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) den årlige internasjonale Stopp trykksår-dagen. Fagpersoner ved NAV Hjelpemiddelsentral har laget filmer og saker med fokus på å forebygge trykksår, inkludert bruk av hjelpemidler med trykksårforebyggende egenskaper. 

Av fysioterapeut Mark Edwin Cantada ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo.

Forebygging av trykksår 

Nesten alle trykksår kan forebygges (kilde: epuap.org). Forebygging bør ha høyt fokus siden trykksår har store konsekvenser for både pasienter og samfunnet. Trykksår fører til økt pleie- og hjelpebehov for den enkelte pasient, og det kan føre til sykehusinnleggelser og/eller følgevansker som isolasjon, inaktivitet, depresjon, ytterligere nedsatt funksjonsevne og i verste fall død på grunn av alvorlig infeksjon.  

Behandling av trykksår kan være kompleks og ressurskrevende, og i mange tilfeller innebære tiltak for trykkavlastning, ernæringstilskudd, infeksjonsprofylakse, sårbehandling og operative inngrep. Forebygging av trykksår antas derfor å være kostnadseffektivt. NAV Hjelpemiddelsentral bidrar til forebygging av trykksår ved utlån av hjelpemidler og faglig rådgivning og veiledning.  

I denne videoen viser NAV Hjelpemiddelsentral Vestland hvordan riktig bruk av pleieseng kan forebygge trykksår på hæl:

Årsak og omfang  

Norske undersøkelser viser at mellom 12-48% av følgende grupper får trykksår (kilde: nifs-saar.no/trykksar): 

  • Beboere på sykehjem 
  • Pasienter på sykehus 
  • Hjemmeboende som følges opp av hjemmesykepleien 

Særlig hos pasienter som er innlagt akutt, ser man en høy forekomst av trykksår. Mulig forklaring kan være at trykkavlastende tiltak blir oversett fordi fokuset er å behandle primærdiagnosen. 

Trykk over tid og glidekrefter kan være årsaker, og belastning, temperatur og fuktighet kan medvirke til at det utvikles trykksår. 

Trykksår oppstår gjerne som resultat av avvik fra daglig rutine. Eksempler på dette kan være 

  • Nye aktiviteter på nye arenaer 
  • Sykdomsperioder 
  • Vektendring 
  • Nye hjelpemidler 
  • Forflytning mellom ulike enheter 
  • Endring av nær omsorgsperson  

Hos pasienter med tverrsnittsskade, hoftefraktur og intensivpasienter kan det ses økt forekomst av trykksår (kilde: nifs-saar.no/trykksar). 

Hjelpemidler 

Ved en god trykkfordeling er trykket mot underlaget fordelt over en større flate, og dette vil bidra i å minske risikoen for trykksår. I tillegg til å ta hensyn til trykkfordeling, er de ulike hjelpemidlene konstruert og bygd opp av ulike materialer og funksjoner som kan være trykksårforebyggende. I kampen mot trykksår er riktig valg og bruk av hjelpemidler et viktig verktøy. 

For å sikre riktig bruk av hjelpemidlene er det nødvendig med tilpasning, oppfølging og opplæring i bruk av hjelpemidlene. Sitteenheter med rygg- og tilt regulering vil bidra til at stillingsendring og endring av trykkområde. Trykkavlastende sitteputer og madrasser er utformet med ulike egenskaper og materialer, som er tilegnet fra de som har lav til høy risiko for å utvikle trykksår. Egenskapene og materialene består oftest av ulike skummaterialer, luftceller eller gel-/oljeinnlegg. Overflytningshjelpemidler vil bidra til å minske friksjon i mellom hud og underlag under forflytning. Det finnes og et stort utvalg av lokale/punktvise trykkavlastende hjelpemidler som posisjoneringsputer, hælbeskyttere og albuebeskyttere. På hjelpemiddeldatabasen.no finner du alle de prisforhandlede hjelpemidlene og eksempler på ulike hjelpemiddeltyper. 

I denne videoen viser NAV Hjelpemiddelsentral Vestland riktig bruk rullestol med regulerbare setefunksjoner: 

Mer informasjon