To barn i rullestol som leker med en ball (illustrasjon: colourbox.com)

Start tidlig med elektrisk rullestol

Morten Flatebø Barn og unge, Bevegelse

Studier viser at barn fra de er cirka ett år kan ha mulighet til å kjøre elektrisk rullestol og at dette har positiv innvirkning på flere områder. Våre erfaringer er at det er en del spørsmål fra både terapeuter og foreldre rundt introdusering av elektrisk rullestol i tidlig alder.

Av seniorrådgiver Astrid Vikingsen Fauske og seniorrådgiver Jenny Käldman ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo

De fleste barn med normal motorisk utvikling tar sine første skritt rundt 12 måneders alder og har dermed muligheten til å komme seg selvstendig rundt for å utforske sine omgivelser (1). Selvstendig mobilitet er avgjørende for blant annet sosial deltakelse (2) og forståelse av omgivelsene. Selvstendig mobilitet gir barnet større muligheter for interaksjon med foreldre og andre barn og deltakelse i lek (4). I tillegg vil det kunne fremme kognitive ferdigheter, kommunikasjonsferdigheter og utvikling av rom-retningssans (2, 6, 7).

Ved fysiske funksjonsnedsettelser, vil en del barn ikke ha like muligheter til å komme seg frem på egen hånd som jevnaldrende. Denne mangelen på bevegelsesfrihet vil kunne begrense et barns utforskende opplevelser og kan dermed føre til en tillært hjelpeløshet hvor barnet gir opp å prøve og kontrollere sin egen verden og blir avhengig av andre (3). Flere studier viser til viktigheten av å komme tidlig i gang med mobilisering, det å kunne forflytte seg selv, og for at barn selv skal kunne utforske, lære og utvikle seg (2, 6, 7).

For at en bevegelse skal være funksjonell må den være effektiv. Barn med funksjonsnedsettelser må dermed bruke en effektiv form for mobilisering for å kunne holde følge med sine jevnaldrende uten at det går ut over energibruk og innsats (8). For barn med funksjonsnedsettelser er gange ofte mer energikrevende enn hos deres jevnaldrende uten funksjonsnedsettelser (8).

En undersøkelse fra Sverige basert på tall fra det svenske cerebral parese registeret (CPUP), viser at bare 10% av barna som bruker manuell rullestol kjører denne selv, men blant barna som har elektrisk rullestol er det 75% som er selvstendige (9). I følge denne undersøkelsen er det altså større sannsynlighet for at barnet kan være selvstendig i en elektrisk enn en manuell rullestol, likevel er det en betydelig større andel av barna som har manuell rullestol. Elektriske rullestoler kan øke barnets mobilitet og bidra til at de kan holde følge med jevnaldrende i ulike aktiviteter og miljøer (8). Elektriske rullestoler kan også bidra til mer selvstendighet, sosial og kognitiv utvikling, økt mobilitet og selvstendig forflytning (10).

Nyttige brosjyrer

I vårt arbeid møter vi ofte skepsis fra terapeuter og foreldre rundt introdusering av elektrisk rullestol i tidlig alder. Vi har derfor oversatt informasjon fra Sunny Hill i Canada som kan være til støtte i samtalen rundt elektrisk rullestol:

Kilder

  1. Livingstone R, Paleg G. Practice considerations for the introduction and use of power mobility for children. Dev Med Child Neurol. 2014;56(3): 210-21.
  2. Huhn K, Guarrera- Bowlby, P., Deutsch, J.E. The clinical decision-making process of prescribing power mobility for a child with cerebral palsy. Pediatric physical therapy 2007;19:254-60.
  3. Huang HH. Perspectives on Early Power Mobility Training, Motivation, and Social Participation in Young Children with Motor Disabilities. Front Psychol. 2017;8:2330.
  4. Guerette P, Furumasu, J., Tefft, D. The positive effects of early powered mobility in childrens psychosocial and play skills Assistive technology 2013;25(1):39-48.
  5. Livingstone R, Field D. Systematic review of power mobility outcomes for infants, children and adolescents with mobility limitations. Clin Rehabil. 2014;28(10):954-64.
  6. Jones MA, McEwen IR, Neas BR. Effects of power wheelchairs on the development and function of young children with severe motor impairments. Pediatr Phys Ther. 2012;24(2):131-40; discussion 40.
  7. Evans N, Baines, R. Trends, goals and outcomes for children and families using early powered mobility in a charitable loan scheme. Journal of enabling technologies. 2017;11(4):138-47.
  8. Rosen L, Plummer T, Sabet A, Lange ML, Livingstone R. RESNA position on the application of power mobility devices for pediatric users. Assist Technol. 2017:1-9.
  9. Rodby-Bousquet E, Paleg G, Casey J, Wizert A, Livingstone R. Physical risk factors influencing wheeled mobility in children with cerebral palsy: a cross-sectional study. BMC Pediatr. 2016;16(1):165.
  10. Bray N, Noyes J, Edwards RT, Harris N. Wheelchair interventions, services and provision for disabled children: a mixed-method systematic review and conceptual framework. BMC Health Serv Res. 2014;14:309.