Smarttelefoner – kognitiv støtte

Eva Teigstad Arbeid og utdanning, Dagligliv og fritid, Kognisjon, Teknologi

Videopresentasjoner av allmenn teknologi som kan gi kognitiv støtte.

Med teknologi som gir kognitiv støtte menes her mobiltelefoner, app’er og nettløsninger. Dette er teknologi som kan bidra til at mennesker med kognitive utfordringer får hjelp til å mestre jobb og fritid. Siden inneholder beskrivelser (video) av hvordan nye strategier ved bruk av teknologi kan være nyttige for å forenkle, sortere, og organiserer informasjon. Med nye strategier som involverer tekniske løsninger kan personer oppleve større selvstendighet og trygghet i hverdagen.

  1. Kalenderfunksjoner som avtaler og påminnelser
  2. Kartfunksjoner som navigering og varsling
  3. Funksjoner for hukommelse som alarm og tidsvisere, notater og handlelister
  4. Funksjoner for skjerming og nedstressing, underholdning