Smilende gutt i rullestol som spiller dataspill

Spill og kreative aktiviteter for barn som bruker hodemus

Morten Flatebø Barn og unge, Betjening, Bevegelse

Barn som bruker hodemus til å styre datamaskinen, kan få mulighet til mestring gjennom spill, lek og kreativ utfoldelse. Forutsetningen er at programmene som brukes har et grensesnitt som er tilpasset denne måten å betjene maskinen på.

Ergoterapeut Anne Kathrine Halvorsen har analysert bruk av hodemus på noen utvalgte program i en oppgave ved Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Basert på internasjonale tilgjengelighetsprinsipper, gir hun anbefalinger til programutviklere og designere. Målet er at programmene som utvikles, kan brukes av barn som er avhengige av alternative betjeningsformer. Analysen er også nyttig for hjelpere som skal tilrettelegge en utprøvingssituasjon med bruk av hodemus.

Last ned oppgaven