Liten jente som bruker øyestyring for å spille Bjørnsen sover på datamaskinen (Foto: SKUG-senteret, Tromsø kommune)

Spill musikk med øynene eller brytere

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Betjening, Bevegelse, Dagligliv og fritid, Kommunikasjon, Oppvekst, lek og læring

SKUG-senteret (Samspill og Komponering Uten Grenser) driver tilpasset musikk-opplæring for elever med funksjonsnedsettelser. Søndag 7. april 2019 deltok de på arrangementet “Snakk med øynene” på Teknisk museum i Oslo.

SKUG-senteret er en del av kulturskolens undervisningstilbud, og i prosjekter som gjennomføres i skoler, barnehager og dagsenter i Tromsø kommune og resten av landet. De samarbeider også med lignende musikkmiljø i Europa.

Mange av elevene ved SKUG-senteret har så omfattende og/eller sammensatte funksjonsnedsettelser at de ikke kan spille tradisjonelle musikkinstrumenter. Med tilpassede musikkinstrumenter kan de delta og lære å spille sammen med andre barn og ungdommer i kulturskolen, barnehagen eller klassen og på konserter og forestillinger. Instrumentene som brukes er øye-, bryter- eller sensorstyrte, eller de er mer tradisjonelle instrumenter med mindre tilpasninger. SKUG har to fast ansatte musikkarbeidere med funksjonsnedsettelser, og fire av elevene ved SKUG-senteret er involvert i prosjektet Digjobb (www.digjobb.no), der de blant annet jobber med å komponere musikk.

SKUG driver også utviklingsarbeid der de utvikler nye og innovative musikkinstrumenter som inkluderer nye elevgrupper i undervisningen. I de siste to-tre årene har hovedfokus vært på å utvikle et øyestyrt musikkinstrument med støtte fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og Stiftelsen Sophies Minde.

Søndag 7. april 2019 kunne alle interesserte møte musikklærere og elever fra SKUG, og de kunne selv forsøke å lage musikk med teknologi som øyestyring, brytere eller sensorer. Det ble en vellykket dag med mange interesserte deltakere. Her ser du noen bilder fra arrangementet: