De tre medlemmene i bandet Flame Wheels

Spill musikk med øynene eller brytere

Morten Flatebø Betjening, Bevegelse, Kommunikasjon, Syn

SKUG-senteret (Samspill og Komponering Uten Grenser) driver tilpasset musikk-opplæring for elever med funksjonsnedsettelser. De har også flere ansatte som kommuniserer, komponerer og spiller musikk med brytere og sensorer. 

SKUG-senteret 

SKUG-senteret er en del av kulturskolens undervisningstilbud. De deltar i prosjekter som gjennomføres på kulturskolen, i skoler, barnehager og dagsenter i Tromsø kommune og resten av landet. De samarbeider også med lignende musikkmiljø i Europa. 

Mange av elevene ved SKUG-senteret har så omfattende og/eller sammensatte funksjonsnedsettelser at de ikke kan spille tradisjonelle musikkinstrumenter. Med tilpassede musikkinstrumenter kan de delta og lære å spille sammen med andre barn og ungdommer i kulturskolen, barnehagen eller klassen og på konserter og forestillinger. Instrumentene som brukes er øye-, bryter- eller sensorstyrte, eller de er mer tradisjonelle instrumenter med mindre tilpasninger. SKUG har to fast ansatte musikkarbeidere med funksjonsnedsettelser, og fire av elevene ved SKUG-senteret er involvert i Digjobb, der de blant annet jobber med å komponere musikk. 

E-Musikk 

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og Stiftelsen Sophies Minde har bidratt med støtte til å utvikle et nytt øyestyrt musikkinstrument. I 2020 og 2021 har SKUG fått støtte fra Utdanningsdirektoratet til å utvikle E-Musikk, som er et øye- og bryterstyrt instrument og komponeringsverktøy med tilhørende læringsressurser for skole og barnehage.  

Programvaren E-Musikk, med sanger og komposisjonsoppgaver kan installeres på den enkeltes øyestyringsmaskin eller PC med øye- eller bryterstyring. Det kan også brukes i klasserommet på Smartboard, slik at elevene kan spille ved å trykke på tavla for å spille. Sangene man kan spille er alt fra barnesanger, viser, rock, blues. Med et stort bibliotek med gitarakkorder kan man følge klassens gitaropplæring med øye- eller bryterstyrt gitar, eller spille gitar i et band. E-Musikk har funksjoner som å gjøre knappene større, organisere akkorder eller fraser i en rekkefølge, eller bare vise én og én knapp. Dette gjøre det enkelt og mulig for alle å komme i gang og lykkes med å spille. 

Utviklingsarbeid 

SKUG ser det som viktig å drive utviklingsarbeid i tett samarbeid med de som skal være fremtidige øye- og brytermusikere, og ansatte og elever med ulike funksjonsnedsettelser er derfor med i utvikling av funksjoner og innhold.

En av de nyeste medarbeiderne er Varg Levi Eira som jobber i Digjobb. Fra februar 2021 er han med i et arbeidsutprøvingsprosjekt som er tilrettelagt i et samarbeid mellom NAV og SKUG-senteret. Som synshemmet er han ikke i målgruppen for et øyestyrt musikkinstrument, men han gjør en veldig god jobb med komponering og arrangering av musikk, og innsamling av lydopptak/samples som brukes for å bygge opp et rikholdig bibliotek i E-Musikk. Andre medarbeidere fra Digjobb som til daglig bruker øye- eller bryterstyring, vil også bli engasjert i testing av E-Musikk.

Varg Evi Eira spiller trommer
Varg Evi Eira

Samarbeid med Norsk Teknisk museum 

I 2019 organiserte Digjobb en dag på Norsk Teknisk museum i Oslo, der alle interesserte fikk prøve å lage musikk med teknologi som øyestyring, brytere og sensorer. Det ble en vellykket dag med mange interesserte deltakere.  

Teknisk museum, Digjobb og SKUG planlegger et liknende arrangement i oktober 2021 hvor du kan prøve teknologi som øyestyring, bryterstyring og symbolisering på Teknisk Museum i Oslo.

På digjobb.no kan du lese mer om arbeidet til SKUG-senteret og høre musikk de spiller.