vilbli.no

Morten Flatebø

vilbli.no er en informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Her finner du oppdatert og kvalitetssikret informasjon om videregående opplæring til enhver tid. Målgruppene er ungdom og voksne som skal søke videregående opplæring samt rådgivere og foreldre.

vilbli.no gir informasjon om utdanningsprogram, programområder og yrker/kompetanser, i tillegg til informasjon om regelverk, inntakskrav, inntaksregler og søknadsprosedyrer. Det er både generell informasjon og informasjon fra det enkelte fylket.

Gå til vilbli.no