ushersyndroom.nl

Morten Flatebø

En nettbasert kunnskapsportal om Usher syndrom (på engelsk og nederlandsk).

Nettsiden er utviklet av og for mennesker med Usher syndrom, med støtte fra deres sosiale fellesskap, leger og forskere. Du finner informasjon om mange ulike tema, som hva Usher syndrom er, tilrettelegging, dagligliv, forskning, nettverk m.m.

Gå til ushersyndroom.nl