udir.no (hørselshemmede)

Morten Flatebø

Barn og unge som har hørselshemminger møter mange utfordringer. Det er viktig at de får støtte på et tidlig tidspunkt – og den hjelpen som de har krav på. På denne siden finner du både nyttige ressurser og informasjon om rettigheter.

Gå til Utdanningsdirektoratets sider om hørselshemmede