udir.no (ASK-veileder)

Morten Flatebø

For barn og unge som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), er en god tilrettelegging av barnehage- og skolesituasjonen viktig for utvikling og læring. Utdanningsdirektoratet har laget veiledere for barnehager og skoler som har, eller skal få, elever som benytter ASK.

Gå til ASK-veilederen på sidene til Utdanningsdirektoratet