statped.no (God ASK)

Morten Flatebø

For at barn skal lære å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) må de voksne også gjøre det. Språkmiljøet i barnehagen er viktig for barns utvikling. Statped har utviklet en læringsressurs for barnehagepersonell som arbeider med barn som har behov for ASK i alderen to til seks år.

Gå til læringsressursen på statped.no/godask