sjelden.no (nettkurs for Angelmans syndrom og ASK)

Morten Flatebø

I dette nettkurset fra Sjelden.no vil du lære hvordan du kan ta i bruk ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) som kommunikasjonsløsning for personer med Angelmans syndrom.

Nettkurset er også nyttig for andre diagnosegrupper.

Gå til nettkurset på sjelden.no