samveis.no

Morten Flatebø

Samveis veikart er en praktisk metodikk som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte fremtiden. Samveis er et nasjonalt program for velferdsteknologi.

Gå til samveis.no