psykologforeningen.no

Morten Flatebø

Hva gjør en nevropsykolog?

I denne artikkelen på psykologforeningen.no kan du blant annet lese om

  • hva er nevropsykologi?
  • hva er en nevropsykolog?
  • når kan det være aktuelt å henvise til nevropsykolog?
  • hva innebærer en nevropsykologisk utredning?

Gå til psykologforeningen.no