nlb.no

Morten Flatebø

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er et statlig bibliotek. Tilbudet er gratis og landsdekkende.

NLB skal bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser, som gjør det vanskelig å lese trykt tekst og vanlige bøker, kan delta i samfunnet på linje med andre.

NLB produserer og låner ut lydbøker og bøker i punktskrift. De har bøker for både barn og voksne. Tilbudet omfatter også studielitteratur for studenter ved universitet, høgskole og fagskole.

Gå til nlb.no