nhf.no

Morten Flatebø

Nettsidene til Norges handikapforbund (NHF) inneholder flere veiledningshefter om bolig, hjelpemidler, universell utforming, skolebygg, hjelpemiddelformidling og rettigheter.

Noen av veilederne (fra 2012 og nyere) er:

 • Tilgjengelige bygg og uteområder (2017)
  Heftet visser hvordan boliger bør bygges for å være tilgjengelige med illustrerte eksempler. Heftet er revidert i 2017 etter gjeldende lovverk (TEK17).
 • Rett hjelpemiddel til rett tid – rapport om brukernes erfaringer (2015)
  Heftet er bygget på en erfaringskartlegging av medlemmenes erfaringer på hjelpemiddelområdet i 2014 og vier hva de anser som viktig kvalitet på hjelpemiddelformidlingen,
 • Hjelpemidler (2014)
  Folderen beskriver hjelpemiddelformidlingen og de største utfordringene som brukerne møter
 • Bolig (2013)
  Veilederen beskriver hvordan man kan gå frem for å finne en hensiktsmessig bolig.
 • Tekniske hjelpemidler (2013)
  Veilederen viser ulike hjelpemidler og hvordan man får tilgang til dem.
 • Toalett og bad –detaljer som teller (2012)
  Veiviseren demonstrerer detaljenes betydning for gode løsninger.

Gå til nhf.no