nav.no/bolig

Morten Flatebø

På boligsidene til NAV finner du blant annet informasjon om

  • tilrettelegging av bolig
  • bostøtte
  • midlertidig botilbud
  • varig bolig
  • leie kommunal bolig