naku.no

Morten Flatebø

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har som hovedoppgave å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemming. Nettsidens kunnskapsbank er en veiviser til aktuelt fagstoff.

Gå til naku.no