kompetansenorge.no

Morten Flatebø

Kompetanse Norge (tidligere Vox) jobber for at voksne i og utenfor arbeidslivet skal få den kompetansen de trenger.

Du kan finne informasjon om å kartlegge realkompetanse og offentlige karrieresentre. De har en nasjonal enhet for karriereveiledning som koordinerer og utvikler karriereveiledningsfeltet. Du kan også teste deg selv på grunnleggende områder som å lese og skrive, regne og innen data. Du kan kartlegge opplæringsbehov ved å bruke profiler for ferdigheter i enkelte yrker.

Gå til kompetansenorge.no

Kompetanse Norge har laget en film om karriereveiledning. Filmen er tilgjengelig på flere språk. Filmen beskriver karriereveiledning på en lettfattelig måte og kan brukes av karrieresentre og andre aktører. Filmen fokuserer på situasjoner i livet der karriereveiledning kan bidra til bedre oversikt og gode valg. Her kan du se kortversjonen av filmen: