klokbolig.no

Morten Flatebø

Klokbolig.no inneholder en veileder om velferdsteknologi og annen tilrettelegging i bolig. Målgruppen er mennesker med psykisk utviklingshemming.

Veilederen er utviklet av Karde AS med støtte fra Husbanken. Den inneholder en oversikt over hjelpemidler og løsninger og beskriver også hvordan man går frem for å søke NAV om hjelpemidler og den har en oversikt over visningsarenaer for velferdsteknologi. Oversikten over hjelpemidler inneholder blant annet hjelpemidler for påminning og struktur, sikkerhet og trygghet, smarthusteknologi og husholdningshjelpemidler.

Gå til klokbolig.no