karde.no

Morten Flatebø

Karde AS har gjennom ulike prosjekter utviklet veiledere og e-læringsmateriell. Målgruppen i prosjektene har vært personer med utviklingshemming eller demens.

Les mer på karde.no/produkter