ISAAC Norge (på Vimeo)

Morten Flatebø

I samarbeid med Snøball film har ISAAC Norge produsert fem filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Gå til ISAAC Norge på vimeo.com