iktforalle.no

Morten Flatebø

Nettsiden viser ressurser knyttet til universell utforming av IKT og driftes av Norsk Regnesentral.

Gå til iktforalle.no